21887.static.securearea.eu

LACTOPHAR®
Pro- en prebiotica
I n g r e d i ë n t e n :
Wetenschappelijke naam
Nederlandse benaming
Gebruikte deel
Hoeveelheid
V e r p a k k i n g : Doos van 10 & 30 tabletten
A . D . H .  :
P r o d u c t b e s c h r i j v i n g :
Weinig mensen lijken zich te realiseren dat de meeste bacteriën levensnoodzakelijk zijn.
Zo ziet men dat het hebben van een steriele darm (een darm zonder darmbacteriën) opkorte termijn de dood als gevolg heeft. Een ander voorbeeld dat hun relevantie aantoont, isdat in de natuur alle afval wordt opgeruimd door bacteriën, i.e. nitriet- en nitraatbacteriën,waardoor zij van essentieel belang zijn om een harmonisch evenwicht te verkrijgen. Kortom,we zijn vergeten dat het grootste aantal bacteriën niet pathogeen is, maarlevensnoodzakelijk. Zo leven er een 400-tal soorten in harmonie in onze darm.
Men heeft eveneens uit het oog verloren dat het milieu even belangrijk is als de bacteriewant zonder gepaste voedingsbodem kan een virus, bacterie of schimmel zich nietontwikkelen. Indien de darmflora ontregeld is spreekt men dan van dissymbiose of vandysbiosis.
Een van de belangrijke rollen van darmflora is de productie van bepaalde zuren waardoor degroei van bepaalde ongewenste bacteriën geïnhibeerd wordt.
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid De term probiotica wordt gebruikt voor preparaten op basis van levende micro-organismendie een positieve werking hebben op de gastheer / -vrouw door darmecologie te verbeteren.
We kunnen ook spreken van darmflora, want de bacteriën behoren tot de lagereplantenwereld. Het gaat o.a. om culturen van melkzuurbacteriën, namelijk lactobacillen enbifidobacteriën, en culturen van niet-melkzuurbacteriën zoals preparaten op basis van degist Saccharomyces boulardii.
Voedingssupplementen met probiotica worden door patiënten gebruikt bij darm-problematiek, maar zijn niet geregistreerd als geneesmiddel.
50% van de consulten bij de arts betreffen gastro-intestinale klachten (maagzuur, krampen,constipatie, diarree, winderigheid, (…)); de meerderheid van die klachten wordt loutersymptomatisch behandeld en soms moet de patiënt blijvend pillen slikken of drankjes totzich nemen. Voor een blijvend herstel van een gestoorde darmflora zijn vooral deautochtone (de lichaamseigen) darmbewoners van groot belang. In tegenstelling totallochtone micro-organismen zoals de in gewone yoghurt aanwezige lactobacillus bulgaricusen Streptococcus thermophilus die slechts tijdelijk in de darm blijven, zijn de autochtone instaat zich daar ook op langere termijn te handhaven. Wat de normale darmflora betreft, zijnvooral de Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium bifidum van groot belang. Het isondertussen bekend dat de darmflora grondig gestoord kan zijn na gebruik van eenantibioticum. Ook door verkeerde voedingsgewoonten en door stress kan de darm uitevenwicht geraken. Obstipatie en diarree zijn belangrijke signalen voor deze toestand.
Vastgesteld is dat stress kan leiden tot veranderingen in het vermogen van bacteriën om zichaan de darmen te hechten.
Wat we blijkbaar vergeten zijn is dat onze darmflora (ongeveer 2 kg of 1014 symbiotischebacteriën) zelf antibiotische eigenschappen heeft. Onze darmbacteriën produceren in grotehoeveelheden zuur waardoor er een ongunstige zuurgraad ontstaat voor potentiëleziekteverwekkers. Naast het produceren van bacteriocide stoffen (natuurlijke antibiotica) dievoor een aantal indringers dodelijk zijn, hechten ze zich in grote getallen aan de darmwandwaardoor ze verhinderen dat gevaarlijke organismen zich daar verder ontwikkelen.
Er moet ook op gewezen dat de functie van darmflora veel uitgebreider is dan hunantimicrobiële invloed; ze bevorderen de gezondheid ook nog op andere gebieden.
Zij produceren enzymen die de vertering stimuleren. Een voorbeeld daarvan is lactase die devertering van lactose bevordert bij lactose-intolerantie.
Vastgesteld werd dat Lactobacillus acidophilus in staat is de cholesterol te verlagen. Dit iseen voorbeeld dat aantoont hoe belangrijk het is om niet te spreken over darmflora dan welover specifieke stammen waarvan bewezen is dat ze bepaalde effecten kunnen hebben. Debewering dat probiotica geen zin hebben, is een generalisatie. Het is duidelijk dat, wil meneen bepaald effect sorteren, er specifieke stammen moeten toegediend waarvan erwetenschappelijke bewijzen bestaan voor dat bepaalde effect. Er werd aangetoond datLactobacillus acidophilus, L. casei, L. delbrueckii en L. rhamnosis en L. plantarum hetimmuniteitssysteem stimuleren, maar ook bij diarree kunnen worden ingezet. Bij vaginosisblijkt vooral Lactobacillus rhamnosus effectief te zijn. En onlangs werd aangetoond dat hettoedienen van lactobacillen aan zwangere vrouwen het aantal kindjes met eczema enallergieën drastisch doet afnemen.
Van bovenvermelde stammen geldt als bewezen dat ze immuun zijn tegen maagzuur,galzuur en pancreaszuur; ze overleven de zuurgraad in de maag wat niet van alleyoghurtbacteriën kan worden gezegd.
Ook werd bewezen dat de hoeveelheid een cruciale rol speelt, als men de darm of vagina wilherkoloniseren. Studies tonen aan dat men - afhankelijk van de pathologie – altijd tussen de1 en 10 miljard lactobacillen nodig heeft om een herkolonisatie te bereiken.
V o o r z o r g :
Onderstaande referenties vermelden dat de inhoudsstoffen in dit product nuttig kunnen zijn voor een goede darmflora en darmfunctie.
REFERENTIES
Ful er R, editor. Probiotics: the scientific basis. London: Chapman & Hall; 1992.
Ful er R. A review: probiotics in man and animals. J Appl Bacteriol 1989;66:365-78.
Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept ofprebiotics. J Nutr 1995;125:1401-12.
Sadler MJ, Saltmarsh M, editors. Functional foods. Cambridge: Royal Society of Chemistry; 1998. pp4-5.
Macfarlane GT, Cummings JH. Probiotics and prebiotics: can regulating the activities of intestinal bacteria benefithealth? BMJ 1999;318:999-1003.
MacGil ivray PC, Finlay HVL, Binns TB. Use of lactulose to create a preponderance of lactobacil i in the intestine ofbottle-fed infants. Scott Med J 1959;4:182-9.
Gibson GR, Beatty EB, Wang X, Cummings JH. Selective stimulation of bifidobacteria in the human colon byoligofructose and inulin. Gastroenterology 1995;108:975-82.
Rowland IR, Tanaka R. The effects of transgalactosylated oligosaccharides on gut flora metabolism in rats associatedwith human faecal microflora. J Appl Bacteriol 1993;74:667-74.
Col ins MD, Gibson GR. Probiotics, prebiotics, and synbiotics: approaches for modulating the microbial ecology ofthe gut. Am J Clin Nutr 1999;69:1052S-7S.
Rolfe RD. The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health. J Nutr 2000;130:396S-402S.
Elmer GW, Surawicz CM, MacFarland LV. Biotherapeutic agents. A neglected modality for the treatment andprevention of selected intestinal and vaginal infections. JAMA 1996;275:870-6.
de Roos NM, Katan MB. Effects of probiotic bacteria on diarrhea, lipid metabolism, and carcinogenesis: a review ofpapers published between 1988 and 1998. Am J Clin Nutr 2000;71:405-11.
Oksanen PJ, Salminen S, Saxelin M, Hamalainen P, Ihantola-Vormisto A, Muurasniemi-Isoviita L, et al. Prevention oftravel ers’ diarrhoea by Lactobacil us GG. Ann Med 1990;22:53-6.
Hilton E, Kolakowski P, Singer C, Smith M. Efficacy of Lactobacil us GG as a diarrheal preventive in travel ers. J TravelMed 1997;4:41-3.
Black FT, Andersen PL, Orskov J, Orskov F, Gaarslev K, Laulund S. Prophylactic efficacy of lactobacil i on travel ers’diarrhoea. In: Steffen R, editor. Travel medicine. Conference on international travel medicine 1, Zurich, Switzerland.
Berlin: Springer; 1989. pp333-5.
Kol aritsch H, Wiedermann G. Travel ers’ diarrhoea among Austrian tourists: epidemiology, clinical features andattempts at non-antibiotic drug prophylaxis. In: Pasini W, editor. Proceedings of the second international conferenceon tourist health. Rimini: World Health Organisation; 1990. pp74-82.
Katelaris PH, Salam I, Farthing MJG. Lactobacil i to prevent travel ers’ diarrhea? N Engl J Med 1995;333:1360-1.
Si tonen S, Vapaatalo H, Salminen S, Gordin A, Saxelin M, Wickberg R, et al. Effect of Lactobacil us GG yoghurt inprevention of antibiotic associated diarrhoea. Ann Med 1990;22:57-9.
Gorbach SL, Chang TW, Goldin B. Successful treatment of relapsing Clostridium difficile colitis with Lactobacil us GG(letter). Lancet 1987;2:1519.
Wunderlich PF, Braun L, Fumagalli I, D’Apuzzo V, Heim F, Karly M, et al. Double-blind report on the efficacy of lacticacid producing Enterococcus SF68 in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in the treatment of acutediarrhoea. J Int Med Res 1989;17:333-8.
Tankanow RM, Ross MB, Ertel IJ, Dickinson DG, McCormick LS, Garfinkel JF. A double-blind, placebo-control ed study of the efficacy of Lactinex in the prophylaxis of amoxicil in-induced diarrhoea. Ann Pharmacol 1990;24:382-4.
Black F, Einarsson K, Lidbeck A, Orrhage K, Nord CE. Effect of lactic acid producing bacteria on the human int estinalmicroflora during ampicil in treatment. Scand J Infect Dis 1991;23:247-54.
Sanders ME. Summary of the conclusions from a consensus panel of experts on health attributes on lactic cultures:significance to fluid milk products containing cultures. J Dairy Sci 1993;76:1819-28.
Mustapha A, Jiang T, Savaino DA. Improvement of lactose digestion by humans fol owing ingestion of unfermentedacidophilus milk: influence of bile sensitivity, lactose transport, and acid tolerance of Lactobacil lus acidophilus . JDairy Sci 1997;80:1537-45.
Saltzman JR, Russel RM, Golner B, Barakat S, Dallal GE, Goldin BR. A randomized trial of Lactobacil us acidophilusBG2F04 to treat lactose intolerance. Am J Clin Nutr 1999;69:140-6.
Shalev E, Battino S, Weiner E, Colodner R, Keness Y. Ingestion of yoghurt containing Lactobacil us acidophiluscompared with pasteurized yoghurt as prophylaxis for recurrent candidal vaginitis and bacterial vaginosis. Arch FamMed 1996;5:593-6.
De Simone C, Ciardi A, Grassi A, Lambert Gardinin S, Tzantzoglou S, Trinchieri V. Effect of Bifidobacterium bifidumand Lactobacil us acidophilus on gut mucosa and peripheral blood B lymphocytes. ImmunopharmacolImmunotoxicol 1992;14:331-40.
Schiffrin EJ, Rochat F, Link-Amster H, Aeschlimann JM, Donnet-Hughes A. Immunomodulation of human blood cel sfol owing the ingestion of lactic acid bacteria. J Dairy Sci 1995;78:491-7.
Majaama M, Isolauri E. Probiotics: a novel approach in the management of food allergy. J Al ergy Clin Immunol1997;99:179-85.
Isolauri E, Arvola T, Sutas Y, Moilanen E, Salminen S. Probiotics in the management of atopic eczema. Clin ExpAl ergy 2000;30:1605-10.
Jackson TG, Taylor GRJ, Clohessy AM, Wil iams CM. The effects of the daily intake of inulin on fasting lipid, insulinand glucose concentrations in middle-aged men and women. Br J Nutr 1999;89:23-30.
Anderson JW, Gil ialand SE. Effect of fermented milk (yogurt) containing Lactobacil us acidophilus L1 on serumcholesterol by hypercholesterolemic humans. J Am Col Nutr 1999;18:43-50.
Schaafsma G, Meuling WJ, van Dokkum W, Bouley C. Effects of a milk product, fermented by Lactobacil usacidophilus and with fructo-oligosaccharides added, on blood lipids in male volunteers. Eur J Clin Nutr 1998;52:436-40.
Davidson MH, Maki KC, Synecki C. Evaluation of the influence of dietary inulin on serum lipids in adults withhypercholesterolemia. Nutrition 1998;18:503-17.
Mital BK, Garg SK. Anticarcinogenic, hypocholesterolemic and antagonistic activities of Lactobacil us acidophilus. CritRev Microbiol 1995;21:175-214.
Reddy BS, Rivenson A. Inhibitory effect of Bifidobacterium longum on colon, mammary and liver carcinogenesisinduced by 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline, a food mutagen. Cancer Res 1993;53:3914-8.
Taper HS, Delzenne NM, Roberfroid MB. Growth inhibition of transplantable mouse tumours by nondigestiblecarbohydrates. Int J Cancer 1997;71:1109-12.
Aso Y, Akazan H, BLP Study Group. Prophylactic effect of a Lactobacil us casei preparation on the recurrence ofsuperficial bladder cancer. Urol Int 1992;49:125-9.
Coudray C, Bel anger J, Catiglia-Delavaud C, Remesy C, Vermorel M, Rayssignuier Y. Effect of soluble and partlysoluble dietary fibres supplementation on absorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthyyoung men. Eur J Clin Nutr 1997;51:375-80.
van den Heuvel EGHM, Muys T, van Dokkum W, Schaafsma G. Oligofructose stimulates calcium absorption inadolescents. Am J Clin Nutr 1999;69:544-8.
Canganel a F, Paganini S, Ovidi M, Vettraino AM, Bevilacqua L, Massa S, et al. A microbiology investigation onprobiotic pharmaceutical products used for human health. Microbiol Res 1997;152:171-9.
Nutriphyt –http://www.nutriphyt.be -info@nutriphyt.be
Deze info werd geschreven door en is bestemd voor mensen die zich beroepsmatig met gezondheid en
voeding bezighouden. Zij is niet bestemd of bedoeld voor leken / consumenten. De diagnose en behandeling
van de ziekte moeten gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een erkende gezondheidsprofessional.

Source: http://21887.static.securearea.eu/Files/2/21000/21887/Attachments/Product/248715dx591wqB9lvj0jHL7Xa90737w5.pdf

Groppo_etal_2012b

The cordierite-bearing anatectic rocks of the higher Himalayancrystallines (eastern Nepal): low-pressure anatexis, meltproductivity, melt loss and the preservation of cordieriteC . G R O P P O , 1 F . R O L F O 1 , 2 A N D P . M O S C A 21Department of Earth Sciences, University of Torino, via Valperga Caluso 35, I-10125, Torino, Italy (chiara.groppo@unito.it)2IGG – CNR, Via Valperga Caluso 35,

expy.in

FOUNDATIONS OF INDIVIDUAL BEHAVIOR Finding and analyzing the variables that have an impact on employee productivity, absence, turnover, and satisfaction is often complicated. Many of the concepts—motivation, or power, politics or organizational culture—are hard to assess. Other factors are more easily definable and readily available—data that can be obtained from an employee’s person

© 2010-2014 Pdf Medical Search