Nf acarbose 2008 08 27

Niettemin je gezond eet en voldoende beweegt, is je bloedsuikerwaarde - je glucosespiegel -
onvoldoende gedaald. Je huisarts heeft je daarom acarbose (Glucobay®) voorgeschreven.
Acarbose kan als zodanig gebruikt worden (= monotherapie), in combinatie met een
ander oraal geneesmiddel dat je bloedsuiker verlaagt (bloedsuikerverlagend ook steeds de sulfamide of metformine) of in combinatie met insuline (spuit). Hoe werkt het?
Het teveel aan glucose (suiker) in je bloed, komt doordat je lichaam onvoldoende insuline
aanmaakt en / of omdat je lichaamscellen onvoldoende reageren op de insuline. Acarbose
bemoeilijkt de vertering in de darm van de suikers uit de voeding, waardoor de opname ervan
vertraagd wordt. Hierdoor wordt een té hoge bloedsuikerwaarde na de maaltijd vermeden.
Hoe dit geneesmiddel nemen?
Je moet dit geneesmiddel juist vóór de maaltijd innemen, meestal 3
maal per dag. Omdat dit geneesmiddel wat maaglast kan geneesmiddel steeds veroorzaken, zal je arts bij het begin van de behandeling de aanvangsdosis geleidelijk verhogen.
Je arts zal na 2 à 3 weken je bloedsuiker nog eens controleren. Je bent hiervoor, bij voorkeur,
nuchter. Zijn de suikerwaarden nog te hoog, zal hij de dosis van het geneesmiddel aanpassen.
Je arts zal verschillende keren per jaar je bloedsuikerwaarden controleren en indien nodig de
dosis van je geneesmiddel verhogen of verlagen. Onthou hierbij dat ook een gezonde voeding en
regelmatige lichaamsbeweging helpen je bloedsuikerwaarde onder controle te houden!
Wat bij een vergeten pil?
Neem de vergeten dosis in zodra je eraan denkt behalve als het bijna tijd is voor een volgende
dosis.Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen!
Hoelang moet je het geneesmiddel innemen?
Diabetes is een chronische ziekte die je niet kan genezen, maar die je wel goed kan behandelen!
De kans is groot dat je heel je leven dit geneesmiddel moet innemen. Als je suikerwaarde in het
bloed onvoldoende daalt, zal je nog een bijkomend geneesmiddel moeten innemen of kan je arts
je ook insuline voorschrijven.
Stop nooit op eigen initiatief met je behandeling. Praat erover met je arts.
Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker! Mogelijke bijwerkingen?
Dit geneesmiddel veroorzaakt vooral in het begin van de behandeling vaak maagdarmklachten
zoals winderigheid, diarree, darmkrampen, een opgeblazen gevoel, … . Deze bijwerkingen worden
veroorzaakt door gassen in de darmen; deze vormen zich doordat koolhydraten anders verteerd
worden dan normaal. Je hebt er vooral last van als je suikerrijk voedsel eet. De maagdarmklachten
nemen meestal gedurende de eerste weken van het gebruik af. Je kan ook proberen minder suiker
te gebruiken.
Wat met andere geneesmiddelen?
Verschillende geneesmiddelen kunnen je bloedsuikerwaarde verhogen of verlagen. Bovedien kan
ook de werking van acarbose verminderd worden door middelen tegen maagzuur (antacida),
middelen die de spijsvertering bevorderen en sommige cholesterolverlagende middelen. Vraag
daarom steeds raad aan je arts of apotheker wanneer je andere geneesmiddelen moet gebruiken.
Ook al betreft het geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is!
Acarbose al een veroorzaakt geen "hypo" (hypoglycemie = een té lage
bloedsuiker). Neem je naast Acarbose ook nog andere bloedsuikerverlagende
geneesmiddelen, kan je bloedsuikerwaarde soms te sterk dalen en toch een "hypo" veroorzaken. Als je een "hypo" doormaakt, is het belangrijk dat je druivensuiker (= glucose) inneemt om je suikerwaarde weer op peil te krijgen. Gewone tafelsuiker
(riet - of bietsuiker = sucrose) wordt immers door dit geneesmiddel langzamer
verteert, en is dus niet geschikt om snel je suikergehalte te verhogen.
Wat met alcohol?
Het matig gebruik van alcohol, maximum 1 à 2 standaardglazen per dag, is geen probleem.
Overmatig gebruik van alcohol kan een hypoglycemie uitlokken.
Vergeet ook niet dat ook alcoholhoudende dranken veel suikers kunnen bevatten. Ook zij zullen in
combinatie met acarbose leiden tot maagdarmklachten zoals opgeblazen gevoel, diarree en
winderigheid.
Wat met autorijden?
Als je alleen acarbose gebruikt voor je diabetes, is er geen probleem. Gebruik je naast acarbose
ook nog andere geneesmiddelen voor je diabetes, kan je bloedsuikerwaarde soms te laag zijn en
zelden een hypoglycemie veroorzaken. Pas zeker bij de opstart van deze combinatiebehandeling
op bij het autorijden of het besturen van machines.
Wanneer je arts raadplegen?
Het is belangrijk dat je je arts op de hoogte brengt van alle doorgemaakte "hypo’s" en van de omstandigheden waarin deze optraden. Contacteer onmiddellijk je arts indien:
Je je ernstig ziek voelt en last hebt van hoge koorts, hevige diarree of overgeven; Als je zwanger bent of wilt worden; Bij aanhoudende bijwerkingen (winderigheid, darmkrampen, diarree, …) of als je last hebt van Als je een "intensieve" lichaamsactiviteit (bvb. sporten) plant die je niet gewoon bent. Je bloedsuikerwaarden kunnen bij ernstige brandwonden, ernstige verwondingen of het ondergaan van een zware heelkundige Stempel apotheek ingreep, ontregeld raken. Verwittig daarom steeds de behandelende arts dat je aan diabetes lijdt.

Source: http://apotheekdeloof.be/wp-content/uploads/2014/02/Folder-Acarbose-bij-diabetes.pdf

Microsoft word - artikel mt (en) revised

Research of ‘Management Team’ now has proof: Life long learning; is it worth the effort? Academic research shows a surprising yet unambiguous answer: ‘Yes, it is, always, both for the employer and the employee’. We love an academic degree. But what for, really? In present times a person aspiring to the top level of a career needs far more than an academic degree to achieve his goals. Tru

optometry.co.uk

Mukesh Patel BSc (Hons) Pharmacol, BSc (Hons) Optom, MCOptomOcular side effects of systemic drugs Part 5 – Antimicrobial agents This series of articles on ocular side the diseases caused by them, e.g. rhinoviruses effects of drugs considers all the familiar to optometrists, particularly the verycause colds; picornaviruses are minute RNA major classes of drugs sequentially, common acut

© 2010-2014 Pdf Medical Search