Eyewear.be

Common Usage
een maximaal resultaat, vóór gebruik de Lid Scrub™ PLUS prior to use. Soak tranquileyes oogleden reinigen met OCuSOFT® Lid Scrub™ in warm wat moeyes gel packs. Place heat pack into goggle with moistened foam. Secur gelpacks activeren. Het warmtepack in de bril e tranquileyes to your face and head. Relax and met bevochtigd schuim plaatsen. De tranquileyes Ontspannen en geniet ear as long as comfort De aanbevolen frequentie is 30 minuten per ondervinden meer langdurige v oughout the anquileyes de hele nacht door dragen. Maar u sleep to experience benefits. In fact, experi hoeft de bril niet tijdens uw slaap te dragen - ence suggests that tranquileyes’ benefits ar de tijd. Hoe vaker u e you use them, the better esults. After wearing tranquileyes, simply esultaten zijn. Na gebruik van tranquileyes, de bril wash with antibacterial soap, rinse with war packs, simply place in boiling water for 3-5 opnieuw te gebruiken, 3 tot 5 minuten in kokend leggen, verwijderen en laten afk eturned Zodra ze weer op k e, the gel packs can be reactivated up to 100 times for heat or used for de gelpacks tot 100 keer opnieuw geactiveerd worden voor warmte- of koudebehandelingen. Tranquileyes en thermoeyes zijn geen vervanging moeten eerder in ecommended by your doctor; rather they should be used in conjunction with Bron: Eye Eco, Inc. Made in the U.S.A. Patented Technology with Patents Pending Tranquile
anquileyes yes Ey
oogbe e Hydra
ting Thera
htigende
behandeling
Over dr y Ey
verity of conditions v
aandoeningen kunnen
gaan y from mild,
van mild,
Soothe dr
v es with tranquile
erlichten met
tot extr te to e
maar de the common symp
symptomen zijn
meestal:
anquileyes yes
en thermoeyes
The eye’s inability to produce tears and lubri- toms include:
Dit wil zeggen dat ze niet voldoende traanvocht cate itself is a condition that affects millions of aanmaken om de ogen vochtig te houden. Er zijn Moist Hea
htige-w Thera
armt py, commonly r
ebehandeling, of eferr
war ed to as
people every day. The causes of Dry Eye Syn- tal van oorzaken van het droge-ogensyndroom: pr m compr
essen, om essing,
droge soothes dr
ogen te ver
zacht yes
en. .De tran-
drome include aging, environmental irritants, veroudering, irritaties in de omgeving, de lifestyle, injuries or pre-existing medical condi- levensstijl, letsels of andere bestaande medische tions. Treating dryness is not only important for aandoeningen. Droge ogen behandelen, is niet Sommige mensen vertonen alle bovenstaande your comfort, but also for your eye’s health. enkel belangrijk voor uw comfort, maar ook voor symptomen samen, maar de meeste hebben er Though some people suffer from all of the slechts enkele. Als u één van deze symptomen above symptoms, many experience only a few. hebt, vraag uw arts informatie over droge ogen. If you experience any of these symptoms, ask Zodra een diagnose gesteld is, zal uw arts u advies your doctor about Dry Eye. Once a diagnosis geven over de gepaste behandeling. Momenteel is reached, your doctor will advise you on the kunnen droge ogen niet genezen worden, maar Common causes of Dr
Gebruikelijke oorzak
e include:
an droge ogen:
• Verwarming en klimaatregeling binnenshuis Naargelang van uw aandoening, kan uw
Depending on y
arts één of
our condition,
meer volgende
your doctor
behandelingen
voorsc escr
hrijv ibe one or mor
e of the following
tments:
die vereist zijn om de verdamping van natuurlijke • Voedingssupplementen met lijnzaadolie/ Ook heel wat medicatie kan droge ogen
Many medications can contribute to Dry Eye,
• Flaxseed oil/fish oil nutritional supplements veroorzaken, zoals:
ping van natuurlijk onment further slowing the including:
• Antihistamines en ontzwellingsmiddelen evaporation of natural and artificial tears while afremt, terwijl tegelijk de tere huid rond de ogen • Tijdelijke of blijvende afsluiting van de also moisturizing the delicate skin surrounding • Anti-depressants and anti-anxiety medications • Temporarily or permanently plugging the Tranquileyes kan ook gebruikt worden voor koude- • Een behandeling met doxycycline in lage Daarnaast tasten veel bestaande
behandelingen om de symptomen van oogaller- Tranquileyes can also be used to create cold Additionally man
aandoeningen of y pre-e
ziektes xisting conditions
de aanmaak van vocht
gieën en gezwollen oogleden te beperken. therapies to help reduce symptoms of eye al- or diseases also effect the e
aan, zoals:
ye’s ability to
Het resultaat is heldere, comfortabele ogen die u lergies and lid puffiness. The results are clear, Sc te, for e
hildklierst xample:
comfortable eyes that you can see and feel. Geniet van tranquileyes wanneer uw ogen ge-
slot y tranquile
en zijn: w
anneer u rytime y
tijdens een
closed; use dur
vliegreis.
ing rest, sleep or air travel.

Source: http://www.eyewear.be/downloads/Tranquileyes-leaflet.pdf

Microsoft word - jim skinner external release 3-21-12.docx

FOR IMMEDIATE RELEASE 3/21/12 Heidi Barker Sa Shekhem 630-623-3791 Lisa McComb 630-623-3707 INVESTORS: Kathy Martin 630-623-7833 McDONALD’S CEO JIM SKINNER TO RETIRE; BOARD ELECTS DON THOMPSON AS SUCCESSOR McDonald’s Corporation today announced that Vice Chairman and Chief Executive Officer Jim Skinner has informed the Board of Directors of his decision

Diagnostic guide

Cyclic Vomiting Syndrome Association USA/Canada 3585 Cedar Hill Rd. NW, Canal Winchester, OH 43110 Telephone 614/837-2586 Fax 614/837-2586 Email waitesd@cvsaonline.org Website http://www.cvsaonline.org As Reprinted from Code “V” The Official Newsletter of the CVSA-USA/Canada Vol 8 No 1 Winter 2000 Copyright© 2000 by the Cyclic Vomiting Syndrome Association-USA/Canada

© 2010-2014 Pdf Medical Search