Helsinki.hu

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG
JELENTÉS
A FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
II. OBJEKTUMÁBAN TETT LÁTOGATÁSRÓL
2007. AUGUSZTUS 7-9.
A látogatásorán az intézet vezetése, parancsnoka és munkatársai a lehető legnagyobb mértékben igyekeztek segíteni a megfigyelők munkáját. A látogatásról minden fogvatartottat értesítettek, a fogvatartottaknak lehetőségük volt arra, hogy a kérelmi lapon jelezzék, amennyiben a megfigyelőkkel konzultálni kívánnak. Az intézet vezetése vonatkozó kérdéseink megválaszolása céljából külön kimutatást készítettek, és minden egyéb kért információt és dokumentumot megadtak. Az intézet minden részlegét, körletét lehetőségünk volt megtekinteni. A látogatáson részt vett a Bizottság orvosa dr. Méhes Mária, dr. Németh Nóra, dr. Tóth Balázs, dr. Győző Gábor és Sárosi Péter. I. Alapvető adatok, információk
Az intézetet 1912-1922. között épült. Az egyes szinteken 14-16 között mozog a zárkák száma szintenként. Tekintettel arra, hogy az épület a BRFK kezelésében van, egyetlen felújítást sem lehet a rendőrség engedélye nélkül elvégezni.
Létszám adatok
Az intézet teljes befogadó képessége 237 fő, az intézetben fogva tartottak tényleges száma a
látogatás napján 431 fő volt, ez 180 %-os telítettséget jelent. A parancsnok elmondása szerint az
átlagos telítettség az elmúlt egy évben 160 %, a fogvatartottak átlagos létszáma 380 fő volt. A
létszám a látogatást megelőző 1 hónapban ugrott meg ilyen látványosan, ennek oka nem
ismeretes.
A személyzet adatai
A személyzet létszáma a következő szerint alakul. Összesen 112 fő alkalmazott il etve
megbízási jogviszony keretében működő személy dolgozik az intézetben, ez 1:3.5
(személyzet/fogva tartott) arányt
jelent.
A meglévő személyzet létszáma kategóriánként: Vezetőség: 4 fő (+1 titkárnő)Biztonsági osztály: 81 főorvos: 1 fő fogorvos: 1 fő megbízási jogviszonybanegyéb: 19 fő (bv. osztály, gazdasági osztály, pszichológus, lelkész) 1 A Magyar Helsinki Bizottság 2007. évi börtönmegfigyelő programja az Európai Bizottság és a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe támogatásával valósult meg.
A fogvatartottak adatai
Végrehajtási fokozat szerint! (Mivel a látogatás során az adatok rögzítése elmaradt, a december 29-ei ál apot szerinti számok szerepelnek a jelentés ezen pontjában) Fegyház:
Börtön:
Fogház:
Elzárás:
Előzetes letartóztatottak száma: 369
III.: 396 fő
IV.: 11 fő
Drogprevenciós részleg: nem működik
Gyógyító-nevelő csoport: nem működik
Átmeneti csoport: nincs
Külföldi: 58 (román, szerb, bolgár, moldáv, ukrán, litván, szlovák, orosz a jel emző
ál ampolgárság)
Enyhébb végrehajtási szabályok alatt állók: nincs
Fiatalkorú: nincs
Különleges biztonságú zárka: nincs
Nemi erkölcs elleni zárka: a szemérem el eni erőszak és az erőszakos közösüléssel gyanúsított
fogva tartottak számára saját védelmük érdekében kijelölt zárka van.
II. Fizikai körülmények
Zárkák, fizikai körülmények
A börtön közepes méretű, de előzetes házhoz képest a nagyobbak közé tartozik. 6 szinten találhatók zárkák, egy-egy szinten 14-16, melyekben 2-16 fő közötti létszámot helyeznek el. Az intézet a látogatás napján saját kimutatása szerint 31 zárkában tudta biztosítani a jogszabályban előírt mozgásteret, ez 81 fő jogszerű elhelyezését jelenti, míg 350 fő elhelyezése a mozgástér szempontjából nem felel meg az előírásoknak (36 zárka).
Az intézet kimutatása szerint a legkisebb 1 főre jutó mozgásrét 2.2 m2, azonban a valóságban, ha
levonjuk a nem mozdítható tárgyakat a bruttó alapterületből akkor ez az érték kevesebb, mint
Az intézmény fizikai ál apotáról általánosságban elmondható, hogy korszerűtlen, nem felel meg a kor kihívásainak. A fizikai körülményekkel kapcsolatban sok fogvatartott jelezte panaszát.
A zárkák ál apota átlagosnak mondható, vagyis többé-kevésbé leromlott ál agúak. Komoly probléma azonban, hogy nincs minden zárkában elkülönített, külön szel őzésű WC, ezek kialakítása most van folyamatban. Van olyan zárka, ahol több mint 10 fogva tartott használja közösen az el nem különített mel ékhelyiséget. Van „dühöngő zárka”, melyet azonban nagyon ritkán használnak, 2006. évben egy alkalommal került erre sor. 4 férfi és 1 női fegyelmi zárka van, ezeket összesen 62 alkalommal használták tavaly. A nemi erkölcs el eni zárka a 6. szinten található.
Az ágyneműk és törölközők cseréjére kéthetente kerül sor.
Az intézeten és körleten belüli mozgás keretei Az előzetes letartóztatottak az intézet területén csak kísérettel, felügyelet mel ett mozoghatnak. A dolgozó fogva tartottak a körleten szabadon mozoghatnak (börtön és fogházfokozatúak is), a munkahely területén pedig a biztonsági csoportba sorolásuknak megfelelően. A szabad levegőn tartózkodás minden fogvatartott számára biztosított, napi egy órán át. Erre a célra egy kis részekre osztott udvar szolgál, többen panaszkodtak arra, hogy a hely nem elegendő annyi fogva tartott szabd mozgásának biztosítására, amennyien egy időpontban kinn tartózkodnak.
A vezetőség tájékoztatása szerint a fogvatartottakat befogadáskor írásban tájékoztatják jogaikról. Magyarul nem beszélő külföldiek részére rendelkezésre ál idegen nyelvű tájékoztató, il . tolmács vagy az adott nyelvet beszélő bv ál omány segítségével nyújtanak számára tájékoztatást. Az írni-olvasni nem tudókat jogaikról, kötelezettségeikről, a házirendről szóban tájékoztatják. Fürdés, higiénia
A dolgozók és az elítéltek naponta fürödhetnek, az előzetes férfi fogva tartottak hetente egy alkalommal, az előzetes női fogva tartottak hetente 2 alkalommal, il etve orvosi javaslatra mindenki egészségügyileg indokolt gyakorisággal. Szál ítás előtt külön fürdési lehetőség van. Az egyik legtöbb panaszt a megfigyelők a személyes meghal gatások során a higiéniai körülményekkel kapcsolatban hal ották. A női részlegen közel az összes zárkában elhangzott, hogy a látogatást megelőző néhány héten egyáltalán nem kaptak a zárka és a mel ékhelyiség tisztán tartásához szükséges eszközöket, azt a tájékoztatást kapták, hogy a beszerzésükre nincsen pénz. A parancsnok tájékoztatás értelmében a szakterületek kiemelt figyelemmel kísérik parancsnoki utasítás alapján a tisztasági csomagok és tisztítószerek megfelelő kiadását, és a vonatkozó rendeletnek megfelelő zárkaberendezés kialakítását. Külön problémaként jelentkezett mindenütt azon edények ál apota, melyekben az ételt szolgálják fel. Minden szinten jelezték, hogy az edények mindig ragadnak, abból enni nincsen gusztusa senkinek. A megfigyelők szemrevételezték az ebédosztás során az edényeket, valamint azokat is, melyeket már elmostak, és minden esetben a panasszal megegyező tapasztalatuk volt. A bv. személyzete szerint a műanyag edények nem koszosak, hanem a tisztításhoz használt vegyi anyag oldja meg a műanyagot, attól ragadhatnak az edények. A megfigyelők szerint ez sem megnyugtató magyarázat, ebben az esetben indokolt lenne más anyagot használni a tisztításhoz.
A parancsnok a jelentésre adott írásos válaszában megjegyezte, hogy a gazdasági osztály il etékes munkatársát utasított az edények ál apotának megvizsgálására, és annak eredménye alapján – a lehetőségek keretein belül – elrendeli mel ékhatásoktól mentes mosogatószer beszerzését. III. Étkezés és orvosi ellátás
Étkezés
Az étkezéssel kapcsolatban számos panasz hangzott el, különösen a mennyiségre vonatkozóan. A látogatás második napján volt pl. alma és paprika is az ételhez, a parancsnok-helyettes úr engedélyével a megfigyelők fényképfelvételt készítettek ezekről, melyek mérete együttesen nem haladja meg egy öngyújtóét, valamint már ebédkor kiosztották azt a sajtot, melyet tárolni 5-10 fok között lehet (30 fok volt a zárkában), és a sajt a vacsora részét képezte. Az étrend kifejezetten egyhangú, mindig rizs és tészta van, az átadott étlap szerint pl. július első 20 napján 14 alkalommal volt az étrendben a két étel.
Az étkezés egyhangúságával kapcsolatban a Parancsnok az írásos válaszában megjegyezte, hogy egyeztetést kezdeményezett az élelem el átását biztosító cég vezetőjével annak érdekében, hogy a napi központi norma terhére (ami 400Ft + ÁFA) a lehetséges legváltozatosabb étkezést biztosítsa, az ételadagok megváltoztatása tekintetében pedig megvizsgáltatja a közbeszerzésben elnyert szerződésben foglaltak módosításának lehetőségét. A kiétkezésre havonta két alkalommal van lehetőség, egy alkalommal 15.000r forint értékben. Az árakkal kapcsolatban – más intézetekhez hasonló – itt is sok panasz érkezett, s ebben az esetben a megfigyelők egyetértettek a panaszokkal, a véletlenszerűen kiválasztott termékek a „kinti” kiskereskedelmi árakhoz képest is 30-70%-kal magasabbak. Néhány termék ára a megadott árlistáról:Joghurt: 120 forintTej 1l: 260 forint 10 dkg téliszalámi vcs: 420 forintSport szelet (kicsi): 80 forintÁsványvíz: 120 forint Írásos válaszában a Parancsnok a kiétkezési árakkal kapcsolatban közölte, hogy az intézet 2007. július 12-én háromoldalú szerződés kötött, melynek alapján a kiétkeztetés biztosítására a jövőben egy országos hálózat keretein belül kerül majd sor, az árképzés alapját pedig egy fővárosi kiskereskedelmi üzlet árcsoportjai képezik majd, melytől legfeljebb 10%-kal lehet eltérni. Orvosi ellátás
A megfigyelő csoport orvosának, il etve tagjainak általános tapasztalatai kedvezőek, az átlagosnál kevesebb panasz hangzott el az egészségügyi el átással kapcsolatban. A részletes orvosi jelentés a következő:2007. augusztus 8.-n és 9.-n a Magyar Helsinki Bizottság börtönmegfigyelő programja orvos munkatársaként a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai Intézetében jártam a fogvatartottak egészségügyi el átásának megfigyelése céljából.
A két napon összesen tíz fogvatartott jelzett egészségügyi el átással kapcsolatos panaszt, de beszélgetés közben közülük többről kiderült, hogy valójában nem az egészségügyi el átással, hanem fogvatartásuk más tényezőjével kapcsolatos a problémájuk.
Mielőtt a részletes ismertetésre rátérnék, el kel mondanom, hogy az intézmény minden dolgozója, a vezetőktől az egészségügyi személyzet képviselői g mindenki rendkívül udvarias és segítőkész volt velem, ami nagyban megkönnyítette munkámat. Külön szeretném kiemelni az épp ekkor szolgálatban levő ápolónőt, aki fejből tudta szinte az összes panaszos betegségeit, gyógyszereit, minden lényeges problémáját, szóval egészen lenyűgözött tudásával, okosságával, jártasságával. Ottlétem alatt több fogvatartottat is behoztak hozzá, s az is nagyon tetszett, ahogyan szót értett velük. Úgy gondolom, dicséretet érdemel, s valószínűleg a többiek is hasonlóan jó munkaerők és emberséges dolgozók, ami nagyon megnyugtató számomra. (Hiszen ő nem is vezető, ő egyszerűen egy az egészségügyi személyzet tagjai közül.) T. A. 31 éves fogvatartott: Bal térde súlyos beteg, ál andóan „kiugrik” a térdkalácsa, emiatt április 6. óta betegszobán van. Nagyon rendesek vele, minden gyógyszert megkap, de szüksége lenne fizikoterápiás kezelésre, ami Balassagyarmaton érhető el, egyszer már kapott ilyen kezelést, de tulajdonképpen folyamatosan szüksége lenne rá. Elmondása szerint az orvosok műtétet javasoltak, de az csak szabadulása után jöhetne szóba. – Beszélgetés közben világossá vált, hogy nem az egészségi el átással van gondja, hanem úgy érzi, egy tévedés miatt tartják fogva, ebben szeretne segítséget kérni. – Ami a dolog orvosi részét il eti: éppen mostanra sikerült időpontot egyeztetni számára Balassagyarmaton, szeptember 3.-tól 17.-ig mehet oda ismételt fizikoterápiás kezelésre. (Erről ő még nem tudott, a rendelőben az ápoló mutatta nekem az értesítést, ami aznap érkezett meg.) Sz. Gy. (szül.:1967.01.03.) Magas vérnyomás miatt orvosi kezelés alatt ál évek óta. Sokszor rosszul érzi magát, szédül, zsibbad a karja, mégsem kap ilyenkor soron kívül orvosi el átást. Orvosi dokumentációját átnézve, il . a látogatásomkor épp szolgálatban levő szakápolóval is átbeszélve il . a fogvatartottal ismét elbeszélgetve, a következő kép rajzolódott ki bennem. Nevezett korábban nem is szedett rendszeresen gyógyszert a vérnyomására, úgy kel ett őt rábeszélni a gyógyszerszedésre. Befogadáskor 180/120 Hgmm volt a vérnyomása, ami igen magas, úgyhogy a szakma szabályainak megfelelően mindjárt kombinált gyógyszeres kezelést indítottak nála, amit aztán kezdetben il . sz.sz. gyakoribb, majd ritkuló időközönként történő vérnyomás-el enőrzés mel ett többször módosítottak. Jelenleg már háromféle vérnyomáscsökkentőt kap, és legutóbb - kérésére -altatót is rendelt számára az orvos. Aktuálisan én közel 160/100 Hgmm vérnyomást mértem nála, egyébként a havonkénti el enőrzések során az utóbbi időben 150/120 il . 135/90 Hgmm volt a vérnyomása. Megpróbáltam megértetni vele, hogy a vérnyomás beál ítása folyamatos együttműködést kíván az orvos (eü. személyzet) és a páciens között, s gyakran hosszú időt vesz igénybe, mire sikerül a legjobb gyógyszer-kombinációt megtalálni. Sajnos még a legtökéletesebb beál ítás mel ett sem garantálható a teljes panaszmentesség, különösen az ő esetében, aki – amint elmondta – sokat rágódik azon, hogy mért kel itt lennie. Teljes egyetértésre nem tudtunk jutni, ő ugyanis azt szeretné, ha a nap bármely szakában, amikor nem érzi jól magát, soron kívül kaphatna gyógyszert. Ez még „kint” sem megy, egyébként is az a cél, hogy napi egy- maximum kétszeri gyógyszerbevétel mel ett tudjuk jó értékre (140/90 Hgmm alá) beál ítani a betegek vérnyomását.
P. I. (szül.:1972.08.16.) A Helsinki Bizottság munkatársának azt panaszolta, hogy megverték, veséje sérült. Orvosi dokumentációjában erről semmiféle adat nincs, befogadáskor nem szólt erről, az orvosi vizsgálat külsérelmi nyomot vagy bármilyen testi sérülésre utaló adatot nem talált. Sem a befogadáskor, sem később, egyszer sem panaszkodott az orvosnál bántalmazásra il . vesetáji fájdalomra. Amikor megkérdeztem, hogy is van ez, azt felelte, azért nem akart szólni, mert az ügyvédjére várt. Egyébként befogadáskor kábítószerfüggést említett, emiatt az ennek megfelelő gyógyszeres kezelést kapta, fokozatosan leépítve ezeket a gyógyszereket. Többször előfordult, hogy jelentkezett orvosi vizsgálatra, aztán végül mégsem ment el az orvoshoz. Július 9. óta már semmilyen gyógyszert nem szed. Amikor megvizsgáltam, jobb veséjét érzékenynek jelezte, ezért egy gyorsteszt-vizsgálattal megnéztük a vizeletét, de abban semmi kórosat nem találtunk. Ha esetleg igaz lenne is a bántalmazás ténye (amit a fentiek alapján erősen kétlek), akkor sem lehet most utólag bizonyítani, ezt neki is megmondtam. Azt javasoltam, hogy a jobboldali derékfájása miatt jelentkezzen orvosi vizsgálatra, s majd elküldik szakvizsgálatokra, hogy kiderítsék, van-e baja a veséjének, vagy mi okozza a fájdalmát. (A negatív vizelet lelet el ene szól a vesebántalomnak.) P. M. (szül.: 1974.11.17.) Arra panaszkodott, hogy bár psoriasisa van, semmilyen gyógykezelést nem kap. A kartonjában azonban le van írva, hogy rendszeresen kapja a Diprosalic kenőcsöt és oldatot, sőt bőrbetegsége miatt engedélye van naponkénti fürdésre, külön szál ításra, szóval többféle kedvezményben is részesül. Amikor ezekre a tényekre rámutattam, azt felelte, hogy az a Diprosalic mennyiség, amit ő itt kap, pár nap alatt elfogy, kint akármennyit tudott szerezni, mert jóban volt a gyógyszerésszel. Ezt vitattam, ugyanis ez a készítmény vényköteles, recept nélkül nem juthat hozzá, és a bőrgyógyász sem írhatja fel hetente. Egyébként a bőre testszerte rendkívül szép volt, s a psoriasis nyoma csak a tenyerén és a két könyökén látszott, de ott is igen enyhe formában. Mikor ezt is megmondtam neki, megsértődött, és elvonult.
Á. Z. (szül.:1981.11.15.) Már befogadásakor (f. év márc. 09-én) panaszt tett, mert a rendőri intézkedéskor bántalmazták, bal fülét ütés érte. Emiatt a Markó utcából elvitték a János Kórház Fülészeti Szakrendelésére, ahol az orvos leírta, hogy (idézet a kartonjában található leletből) a bal fülben részben véralvadékkal fedett dobhártya-perforáció észlelhető. A panasza az, hogy emiatt egyszer már meghal gatták, de azóta semmi nem történt. Fél, hogy el lesz felejtve a dolog, holott neki azóta is rossz a hal ása a bal fülére, és néha fáj is az a füle. Márc. 28-án Tökölön ismét látta fül-orr-gégész, aki akkor már baloldalon behúzott dobhártyát – maradvány-tünet -, il . orrsövényferdülést írt le, és orrcsepp használatát, il . távozást követően orrsövény-műtét végzését ajánlotta. Áprilisban hal ásvizsgálata volt, ami igazolta a baloldali hal áscsökkenést; májusban baloldali fülfájás miatt antibiotikus kezelést és fájdalomcsil apító-gyul adáscsökkentő gyógyszert kapott. (Maripen Extra, Paracetamol.) Júniusban ismét panaszkodott a fülére, de a felajánlott vizsgálatba (Tököl, fülészet kontrol ) nem egyezett bele. Végül azt mondta nekem, hogy őt tulajdonképpen nem az orvosi része izgatja a dolognak, hiszen orvosilag megkapta a szükséges és lehetséges kezelést, hanem a jogi, hogy t.i. „elakadt az ügye”, elfeledkeztek a panaszáról. Kol égáim megnyugtattak, hogy ez nincs így.
K. V. (szül.: 1979.04.03.) Azt panaszolta, hogy nem kapja azt a gyógyszert, ami gyomorfekélye miatt járna neki. (Refluxon.) Dokumentációjában utánanézve azt találjuk, hogy befogadásakor felsorolta a gyógyszereit, de közülük a Refluxon csak gastroenterológus szakorvosi javaslat birtokában adható, akkor is csak 6 hónapig, s a gastroenterológus csak akkor rendelheti, ha gastroscopiával (gyomortükrözéssel) igazolja, hogy indokolt ennek a gyógyszernek a szedése. Ezért elküldték Tökölre szakorvosi vizsgálatra, de ő nem egyezett bele a gastroscopiába. Ezért nem kaphatott szakorvosi javaslatot, így egy másik gyógyszert rendeltek számára, (Quamatel), ami szabadon rendelhető, nem kel hozzá ismételt tükrözés és ismételt szakorvosi javaslat. Egyébként minden korábbi gyógyszerét hiánytalanul megkapja. Amikor ezt elmondtam neki, azt felelte, neki megvan a szakorvosi javaslata, s a felesége be fogja hozni. (Mert ezt már a kol égák is mondták neki.) Egyébként megvizsgáltam és semmiféle kóros eltérést nem találtam nála, s ezt meg is mondtam neki.
P. T. (szül.: 1952.03.20.) Ízületi gyul adása miatt még bekerülése előtt vizsgálták a László Kórházban, s egy erős gyógyszert kapott, ami használt is neki. (Methotrexat) Az orvos akkor felhívta a figyelmét, hogy ha majd elhagyják ezt a gyógyszert, akkor vissza kel mennie kontrol ra hozzá, a László KH. Immunológiai Szakrendelésére. (Dr. K.)Azóta valóban más gyógyszert szed már, ez is erős szer, emiatt is rendszeresen el enőrzik, (Medrol) de mivel most börtönben van, mindig Tökölre viszik kontrol ra, holott ő a László Kórházba szeretne menni. Egyébként ízületei most viszonylag jól vannak, nyugalomban panaszmentes, sőt könnyű fizikai munkára is engedélyt kapott. Megbeszéltük, hogy kérni fogja az itteni orvostól, hogy ha nem is küldheti el őt a László Kórházba, legalább beszéljen Dr. K-val telefonon. Elmagyaráztam, hogy egészen biztosan jól van most beál ítva, hiszen gyakorlatilag panaszmentes, sőt még dolgozhat is. Végül is megnyugodva tért vissza cel ájába, s elfogadta ezt a megoldást. (Fizikai vizsgálata során aktuálisan semmi kórosat nem találtam, az orvosi dokumentációja pedig abszolút rendben van, látszik, hogy odafigyelnek rá, és jól kezelik. Más betegsége is van, ami még jobban nehezíti a kezelését, ezzel együtt rendben van.) I. V. (szül.: 1983.09.03.) Ál ítása szerint „gerincsérve” van, azok a gyógyszerek, amiket itt kap, nem segítenek, főleg éjjelente fáj sokat a háta. Szeretne visszakerülni a Markó utcába, mert ott rendszeresen kapott injekciókat, azok sokkal jobban szüntették a fájdalmát, mint az itt kapott gyógyszerek. Dokumentációját átnézve kiderül, hogy nem gerincsérve van, hanem u.n. „Scheuermann-kór” a diagnósisa, ami nem okoz olyan heves fájdalmakat, mint a gerincsérv, bár persze kel emetlen betegség ez is. Kezelése a gyógyszerek mel ett rendszeres gyógytorna és fizikoterápia. Ő a tornát nem csinálja, holott megtanították neki. A gyógyszereit többször is megpróbálták módosítani, erősebb gyógyszerre il . izomlazítóra váltottak, de ő továbbra is elégedetlen maradt, mondván, hogy neki kizárólag az injekciók használtak. A Markó utcában helyi érzéstelenítőt és többfféle gyul adáscsökkentőt kapott injekcióban. Megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy egy ilyen fiatal ember, mint ő (24 éves!) nem rendezkedhet be arra, hogy egész életében injekciókat kapjon! Biztattam, hogy igenis gyakorolja a tornát, hiszen az ő betegsége - a gerinccsigolyák ék alakú megkeskenyedése – leginkább tornával és fizikai kímélettel tartható egyensúlyban. Ha végképp nem javul, az itteni orvos elküldheti Tökölre konzíliumba, de én nem ebben látnám a megoldást. Ő sem, mert váltig a Markó utcát hajtogatta, hogy ott volt neki jó. (Én azt gyanítom, hogy valami más miatt szeretne oda visszakerülni, s a betegségét csak ürügyül használja.) T. L. (szül.: 1971.11.12.) Súlyos szívbeteg, veleszületett szívbil entyű-elégtelensége miatt 35 éves korában szívműtéte volt, s valószínűleg még további műtétre is szüksége lesz. Véralvadásgátlót kel szednie, rendszeres orvosi el enőrzésre, havonkénti laborvizsgálatra szorul. Ráadásul még a foga is letörött, amit csak úgy lehetne szájsebészeten rendbe hozni, ha abbahagyná a véralvadásgátló szedését, s egy másfajta gyógyszert kapna helyette. (Injekcióban.) De a fő panasza nem ez, mert végülis az orvosok és az egészségügyi személyzet el en nincs kifogása, rendesek vele; hanem hol a zárkatársai, (előző helyén), hol a szál ítók, akik viszik a vizsgálatra (közülük is egy bizonyos) „beszólnak neki”, vagy fizikailag bántalmazzák őt. Mert őt szemérem el eni erőszakkal vádolják, ami miatt mindenki rossz szemmel néz rá. Ő azonban érzékeny ember, nem tűri a sértegetést, ezért nem is volt hajlandó addig kontrol ra menni Tökölre, amíg el nem intézték, hogy külön mehessen, s ne kel jen a szál ítás közben találkoznia ezzel az őrrel. Azóta el is helyezték azt az embert a szál ításból, mert ő panaszt tett rá, s igazat adtak neki. Ahogy végigbeszéltük az ügyét, belátta, hogy ezek a problémák mind megoldódnak lassan, végülis egy olyan panasza maradt, ami orvosolandó, hogy a most szolgálatban levő Juhász Főorvos nem adta neki az egyik erős fájdalomcsil apítót, ami korábban már bevált. (Vál a szokott időnként fájni.) Kartonjában utánanézve igazat kel ett adnom a doktornak, ugyanis ez az általa reklamált gyógyszer (Movalis) valóban felboríthatja a beál ított véralvadását, így sokkal gyakrabban kel ene szál ítani őt Tökölre, amit viszont épp ő utasított vissza legutóbb. Végül abban ál apodtunk meg, hogy beszéljen ismét az orvossal, s ha ő beleegyezik a szál ításba, akkor majd Tökölön átál ítják injekcióra, így kaphatja majd azt a gyógyszert is, meg a fogát is meg tudják majd csinálni a szájsebészeten.
M. J. (szül.: 1979.06.18.) F. év július 15-én került be. A román fiatalemberrel nyelvi nehézségek miatt eleinte kissé akadozott a kommunikáció, de végül megértettem, s remélem, ő is megértette, amit én mondtam neki. Az a panasza, hogy időnként úgy érzi, mintha valami összenyomná a mel kasát, s nem kap levegőt. Ha jól értettem, ez a panasza sem fizikai terheléssel, sem idegeskedéssel nem függ össze, kint is előfordult már vele, s olyan is van, hogy álmából erre ébred. Kartonjában utánanézve azt találtam, hogy befogadáskor panaszmentesnek mondta magát, fizikalis vizsgálata és mel kas rtg vizsgálata is negatív volt, és eddig még nem jelentkezett panaszával az orvosnál. Én megvizsgáltam, és a normálisnál kissé magasabb (145/95 Hgmm) vérnyomástól eltekintve semmi kóros eltérést nem találtam nála. Azonban a vérnyomása esetleg okozhat ilyen panaszt, ha hirtelen feljebb megy. Más betegség is szóba jöhet, meg persze az is lehet, hogy idegesség, szorongás, vagy épp pánikbetegség van a háttérben. Azt is mondta, hogy van valamilyen al ergiája is, lehet, hogy talán az is szerepet játszik, bár az asthmás jel egű ful adásnál inkább a kilégzés nehezített, míg ő egyértelműen arra panaszkodott, hogy a levegő nem jut be a tüdejébe. (Legalábbis úgy érzi.) Azt ajánlottam, jelentkezzen az orvosnál, mondja el a panaszát, hiszen amíg nem tud róla, segíteni sem tud. Egyúttal írtam pár sort az orvosnak, mivel amikor ez a fogvatartott sorra került, Juhász főorvos úr már nem volt ott, s aznap Adrienn sem tudott végig mel ettem maradni, mert dolga volt. (Ő egyébként csodálkozott is, amikor látta, hogy ez a fogvatartott egészségügyi panaszt jelzett, mert – el entétben a többiekkel, akiknek minden búját-bánatát ismerte, - vele még nem volt dolga, ő eddig még nem panaszkodott.) Dr. Méhes Mária belgyógyász, nephrológus szakorvos IV. Munkavégzés
Tekintettel arra, hogy előzetes házról van szó, nincs sok lehetőség a munkavégzésre. Az intézeten belül az alábbi munkák el átására van lehetőség jelenleg: - 4 takarító: ők elítéltek, ún. szabad mozgásosok, ezért legfeljebb fogház-börtön fokozattal lehet ide kerülni a biztonsági kockázat miatt (8 főre lenne keret, tehát 50%-os hiány van), további feltételek: ne legyen folyamatban ügye, ne legyen fegyelmije, és ne legyen közeli a szabadulása - 12 ételosztó: ők előzetesek- épületfenntartás (házi műhely): 12 fő, vegyes (jogerős és előzetes)- az ún. pbh-sok (akiknél a pénzbüntetést annak meg nem fizetése miatt szabadságvesztésre változtatták): ők a Rendőrtiszti Főiskolán dolgoznak, jelenleg 3-an (a keret 10 fő, korábban EVSZ-esek látták el ezt a munkakört)- stúdió-könyvtár: 2 fő a férfiak könyvtárában (feltétel: érettségi), 1 fő a nőibencsak pbh-s és megőrzéses elítéltek között vannak nem dolgozók A dolgozók körletét elkülönítik, azon belül csak zárkák szerint van elkülönítés (jogerős, pbh, előzetes). A munkavégzéssel kapcsolatban olyan tartalmú panasz hangzott el, hogy bár alkalmas lenne a fogva tartott a munkavégzésre (egyetemista hal gató lány szeretett volna könyvtárban dolgozni, vagy akár takarítani), még nem ál ították munkába, pedig azt több alkalommal kérelmezte. A beszélgetést követő napon a panaszost már a dolgozó női zárkába helyezték át.
V. Rendkívüli esetekre vonatkozó adatok, információk
Rendkívüli halálesetek voltak-e az elmúlt évben? Ha igen, mi volt a vizsgálat eredménye? Rendkívüli haláleset az elmúlt évben nem fordult elő. A fogva tartottak és személyzet által egymás el en, vagy egymás között elkövetett bűncselekmények száma és típusai az elmúlt évben, lezárt eljárások eredménye? Fogva tartott által más fogva tartott sérelmére elkövetett bűncselekmények: 2006. évben 13 esetben került sor feljelentés megtételére fogva tartott által fogva tartott sérelmére elkövetett cselekmények miatt, ezek között súlyos testi sértés, kényszerítés, szemérem el eni erőszak és hivatalos személy el eni erőszak szerepelt. A személyzet által a fogva tartottak sérelmére elkövetett cselekmények miatt 33 esetben indult eljárás, 26 esetben bántalmazás hivatalos eljárásban vétsége miatt, 1 esetben jogel enes fogvatartás miatt, 6 esetben hivatali visszaélés miatt. Az eljárások eredménye:1 esetben feljelentés elutasítása 31 esetben nyomozás megszüntetése1 esetben felmentés Kényszerítő eszközök
Kényszerítő eszközök használata az elmúlt évben típus szerint (testi, bilincs, spray, kutya, fegyver) osztályozva, intézkedés foganatosításának oka? 2006 folyamán kényszerítő eszköz alkalmazására 9 alkalommal került sor, ezek közül 3 esetben testi kényszert, 6 esetben testi kényszert és bilincset alkalmaztak. Fenyítések, jutalmazás
2006-ban 62 alkalommal szabtak ki magánelzárást, összesen 405 esetben ál apították meg fogva tartottak fegyelmi felelősségét. A vezetőség tájékoztatása szerint a magánelzárás végrehajtását orvosi vizsgálat előzi meg, il etve a magánelzárást töltők is jogosultak a napi egy órás szabad levegőn tartózkodásra. 2006-ban nem szabtak ki magánelzárást fiatalkorúval szemben.
2006-ban összesen 6 alkalommal adtak rövid tartamú eltávozás jutalmat, egyenként 5-5 nap időtartamban. VI. Kapcsolat a külvilággal, védővel
Beszélőre havonta egy alkalommal egy óra időtartamban van lehetőség, csomag fogadására szintén havi egy alkalom ál rendelkezésre.
A dolgozók napi 5 percet telefonálhatnak, míg az előzetes letartóztatásban lévők heti 3-szor 10 percet.
Az intézetben asztal mel ett, ülve történik a látogatók fogadása, a vezetőség lehetőséget biztosít a fizikai kontaktusra, élelmiszer bevitelére nem, még az intézetben vásárolt sem fogyasztható a látogatás alkalmával. A kapcsolattartás témakörben a védővel való kapcsolat vonatkozásában tapasztaltak a megfigyelők jogszabálysértő gyakorlattal. Nevezetesen, a fogva tartottak hetente 3-szor beszélhetnek a védőjükkel, amibe beleszámít a kapcsolattartóval folytatott telefonbeszélgetések száma is. Ez nyilvánvalóan el entétes azzal a rendelkezéssel, melynek értelmében a védővel való kapcsolattartás nem korlátozható, ilyen gyakorlattal az elmúlt év során nem is találkoztunk semelyik intézetben. A gyakorlat megváltoztatása ál áspontunk szerint haladéktalanul indokolt.
Ezzel kapcsolatban a Parancsnok megjegyezte, hogy a kritikát egyoldalú ál áspontnak tartja, mivel ál áspontja szerint a tárgyalt szabály nem korlátozza az előzetes letartóztatásban lévők védelemhez való jogát, a jogszabályi előírásoknak pedig megfelel, mert az IM rendelet a távbeszélő használatát az adott intézet lehetőségei szerint rendeli biztosítani. A BVOP a jelentésre adott írásos válaszában jelezte, hogy álláspontja szerint sem
kifogásolható az intézet fent ismertetett, távbeszélő használatával kapcsolatos belső
szabályozása, hivatkozva az intézet parancsnokának helyes érveire.
Szabad levegőn tartózkodás
A szabad levegőn tartózkodására a fogvatartottak elfoglaltságainak figyelembevételével, folyamatosan kerül sor. Minden fogvatartott naponta egy órát tartózkodhat szabad levegőn. A szabad levegőn tartózkodással kapcsolatban fogvatartotti panasz abban a kontextusban hangzott el, hogy a fogva tartottak egy része a sétaudvart kicsinek találja, amely nem alkalmas valódi funkciójának betöltésére.
Külső kontroll
A bv ügyész kéthetente tart bejárást az intézetben.
A pártfogók évente kétszer felvilágosító előadást tartanak a fogvatartottaknak. A szabadulás előtt ál ókat felkeresik az intézetben és tájékoztatják őket a pártfogói felügyelet szabályairól. Külföldi fogvatartottak számára biztosított a lehetőség a külképviselettel való kapcsolattartásra. Széleskörű az intézet kapcsolata civil szervezetekkel. V. Művelődés, szórakozás, oktatás, sport
Az intézetben működik könyvtár, amelyet hetente egy alkalommal látogathatnak a fogva tartottak. A zárkák többségében TV, működik kultúrcsoport, és járnak az intézetbe külső missziós csoportok is. Oktatás egyáltalán nem elérhető az itt fogva tartottak számára, azonban önképzés lehetőséget az intézet biztosítja, az év során ilyen módon fogva tartott szerzett is nyelvvizsgát.
Sportolási lehetőségek körében a konditermet, az asztaliteniszt lehet említeni, a nők számára elérhető szobakerékpár. Az udvaron erősítő rudakat használhatnak a szabad levegőn tartózkodás ideje alatt.
VI. Egyéni panaszok
X.Y. (neve nem jelenhet meg)
Egy tizennégy személyes zárkában van elhelyezve. A panasza az, hogy nem kapnak tisztaságit a
bv-től, már 2 hónapja, úgy tűnik, hogy megszüntették. A befogadós kap ugyan tisztaságit, de más nem. Írásban is kérelmezték, hogy kaphassanak, de nem válaszolt rá senki. A kérelmi lapot a nevelőnek adták ki, aki nagyon korrekt és azt mondta, hogy nem kap a gazdaságistól. Nem kapnak takarítószert sem, hónapok óta kérnek súroló fertőtlenítő szert a WC takarításához. A csomagban érkezett saját samponjukat és tisztálkodó szereket kényszerülnek felhasználni takarításhoz, mosáshoz. Az ennivaló nem jó, csak kemény főtt krumpli van, rizs és tészta, gyümölcsöt-húst nem adnak, mindig egyforma az étel. Az étrend nincs kifüggesztve, nem tudják, hogy mit kapnak enni. Az őrök vegyesek, szál ításkor csúnyán beszéltek vele, itt is van egy-kettő. Bántalmazásról egyáltalán nem tud.
Az edények ragadnak, a mosogatók kizárólag férfiak, de nők osztják az ennivalót. Hetente csak 2 alkalommal fürödhetnek.
A zárka ajtó folyamatosan zárva van, de az őrök ki szokták venni, takarítani. A dolgozó zárkában lévőknek nyitva van az ajtó. Kért ő is munkát most várja, hogy kivegyék.
Sz. N.
Ő is tizennégy személyes zárkában van. Panaszolja, hogy nem adnak zárka tisztaságit, de elvárják
az őrök, hogy rend legyen. 6 hónapja van ebben az intézetben, de másfél hónapja nem kapnak,
míg korábban hetente hétfőként kaptak, most nincsen. A felügyelő, ha kérnek tőle, azt mondja, ő
nem nyúlhat a szekrénybe.
Az ennivaló rossz, hajszál van az ételben, ragad a csajka. A mosogatóknál sincs tisztítószer, vagy
csak nagyon kevés, a csajka így folyton zsíros, ragad szöszös, ők pedig nem tehetnek semmit,
mert ez a mosogatók hatásköre. A felügyelet meghal gatja, de nem mondanak rá semmit. Olyan
esetről nem tud, hogy valaki emiatt megbetegedett volna. Mindenesetre sokan nem esznek e
miatt, il etve a miatt sem, hogy az étel nem rendezett, „mintha kutyák lennének”.
Halat és májkrémet kapnak felváltva, főzelék hétvégente van vacsorára, kapnak almát, de az
rohadt, kukacos, általában 1 héten adnak 2 darab almát. Nem érti, hogy aki kap csomagot, miért
nem kaphat plusz tisztaságit, de erre nézve a megfigyelők felvilágosították, hogy ezt a jogszabály
sem teszi lehetővé.
Az ápoló gyógyszerosztáskor számol a zárka ajtóban 1, 2, 3, és ha valaki nem ér oda addig, akkor
elmegy. Ő személy szerint tapasztalt már olyat, hogy valaki e miatt nem kapta meg a gyógyszerét.
Az érintett fogvatartott leírta ezt a nevelőnek, de még őt szidták le, hogy miért irogatott ki.
Olyan eset is volt, hogy annyira fájt a füle, hogy sírt, kiszólt, hogy jöjjön fel az orvos, nézze meg,
de nem történt semmi.
Fogvatartottak bántalmazásáról nem hal ott.
Elmondta, hogy korábban volt elterelésen, Kalocsán, és a Nagy Ignác utcai objektumban is, Kalocsán szeretne most is lenni, itt nagyon rossz neki.
Elismerte, hogy fogvatartott társai között vannak olyan nők, akik sokszor provokálják a konfliktust, mivel a felügyelettel és társaikkal is egyaránt csúnyán beszélnek. „Egy- két nő nem bír magával, helyre kel tenni.” Elmondja, hogy egyébként, a séta alatt az udvaron lehet beszélgetniük egymással.
A csomaggal kapcsolatban elmondja, hogy gyümölcsöt egyáltalán nem kaphatnak, üdítőporokat és romlandó ételt sem. A romlandó étel azért érdekes, mert a megfigyelők ott jártunkkor tapasztalták, hogy a 30C fok feletti nyári melegben, a fogvatartottak délben megkapták a vacsorájukat jelentő sajtot, amit csak a még melegebb zárkában tudnak tárolni estig. Véleményünk szerint mindez rendkívül logikátlannak tűnik, és egészségügyi veszélyeket hord magában.
Orosz lány
Orosz ál ampolgár, aki valószínűleg egy külföldi prostitúciós maffia áldozataként próbált haza
szökni, de mivel az iratait elvették, hamis útlevelet vásárolt, amivel a Magyarországi határon
elkapták. Ruhája így csak annyi van, ami a bőröndjében volt, csupa nyári ruha, pénze van
valamennyi, de az átváltás miatt csak most először mehet kiétkeztetésre.
Nem beszél más nyelvet, így senkivel sem tud beszélgetni, senki sem segít neki, nem kap
tolmácsot, hogy bármit kérjen, nincs lehetősége, hogy bármit is csináljon. A könyvtárban még
orosz könyv sincs, amit olvashatna. A megfigyelők észlelték ugyanakkor, hogy a férfiak részére
fenntartott könyvtárban, ami egyébként is sokkal nagyobb, mint a női, van orosz nyelvű könyv, így
jeleztük a parancsnok felé, hogy a nevelő vihetne fel könyvet a fogvatartottnak.
Tizennégy személyes zárkában van, ahol látogatásunkkor 10 fő volt elhelyezve, 1 hónapja van az
intézetben.
Van kirendelt védője, dr. Kurucz Péter, de még nem találkozott vele, a bíróságtól csak magyarul
kapta meg az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról szóló határozatot.
Befogadáskor nem kapta meg a jogairól szóló tájékoztatást oroszul.
Irt az orosz nagykövetségnek, de nem válaszoltak neki.
Egyébként 6 hónapja van Magyarországon, nincs itt senkije, a szüleivel pedig nem vette fel a
kapcsolatot, mivel rossz anyagi körülmények között élnek és mesze vannak, így úgy sem tudnak
neki segíteni.
Soha sem volt még ilyen helyen, így neki semmi sem jó itt, minden rossz.
Előfordult, hogy nagyon fájt a feje, - időjárás-változáskor szokott - és nem tudott aludni sem, így kérte, hogy az orvos vizsgálja meg. Levitték az orvoshoz, aki kicsit tudott oroszul és azt mondta neki, hogy nem kap gyógyszert, igyon meg 3 liter vizet. Az ennivaló rossz, ezért sokan nem esznek.
A. X.
3 hete van az intézetben. A megfigyelők nagy örömére a fogvatartott készült a Bizottság
látogatására, és összeírta a tapasztalt problémákat. Mindez azért fontos, mivel a hölgy először
került büntetés-végrehajtási intézetbe, művelt értelmiségi, aki teljes mértékben „külső” szemmel
tudja megítélni a fogvatartás körülményeit. A következőket osztotta meg velünk:
A higiéniás problémák a legsúlyosabbak. A nem dolgozó nők-, ami a többséget jelenti- csak hetente kétszer tudnak fürödni. Tisztasági csomagot nem kapnak, amit egyébként havonta 2-3 alkalommal kel ene kapniuk, így WC papírt, fogkrémet, 1 kicsi sampont. Ezt elméletileg mindenkinek kel kapnia, de akinek van pénze a kártyáján az, nem kap már. A megfigyelők tájékoztatták, hogy ez a jogszabály szerinti eljárás. A másik, talán nagyobbik baj az, hogy tisztító szereket és a takarításhoz szükséges eszközöket sem kapnak.
14 fős zárkában van elhelyezve, ami igényelni a tisztán tartást, különösen a WC tekintetében, hiszen 1 WC-t kel közösen használniuk, azonban hiába kért 2 hete hipót, nem kapott. Rengeteg bogár van a falon, az egyik nőt már meg is csípte egy. Partvis van ugyan a zárkában, de nem jó ál apotú, felmosó rongy nincs. Ugyanakkor, ha nincs tisztaság a zárkában, akkor fegyelmit kapnak.
2 hetente van ágynemű csere, de koszosabbat kapnak, mint amit leadnak. Ha adnának nekik tisztítószert, akkor ők kitisztítanák rendesen.
A heti rend szerint kedden és csütörtökön van fürdés, és elvileg szombaton és vasárnap van nagytakarítás. Dohányzó zárkában van, de nincs hamutál, ezért konzervből csinálnak maguknak. „Hippizéskor” az őrök megnézik a rácsot az ablakon, mindent felforgatnak, a hamutálat is felborítják, az ennivalót kidobálják a lefolyóba, és kidobják a konzerves hamutálat is. Többször írtak ki kérelmi lapot, hogy kaphassanak rendes hamutálat, de nem kaptak. WC pumpa nincs és tisztítószer sem, a WC-ben pedig folyik vissza víz, mivel az őr beleborítja a WC-be a hamut.
A csajkákat nem adják oda elmosni, ragadnak, undorítóan néz ki, műanyag evőeszközöket adnak, amik gyakran eltörnek, és könyörögni kel másikért. Előző héten járt az intézetben valamilyen szervezet, ami fényképeket készített, azóta az ételosztók gumikesztyűben dolgoznak.
Van normál, vega, cukros étrend, de a cukrosnak ugyan azt adják, vagyis a cukros is mindig konzervet kap. Az ennivaló folyamatosan átalakul, rizs van rizzsel, konzervvel, lejárt szavatosságú kenyeret kapnak, ami összesen 40 dkg. Zöldség-gyümölcs gyakorlatilag nincs, csomagban nem kaphatnak, a „spájz” pedig nagyon drága. 200-250%-os a kiétkeztetés haszonkulcsa, így ott sem tudják pótolni a hiányzó dolgokat. Tisztítószer nem jöhet csomagban, il etve rengeteg dolgot kidobnak a csomagból az átvizsgáláskor. Olyat is látott már, hogy cukros betegnek küldtek keménycukrot, hogy ne legyen probléma, ha leesik a vércukra, legyen mindig lehetősége enni, de a felügyelet azt is kidobta. Általánosságban azt tapasztalta, hogy a gyakorlatban szinte semmit nem lehet beküldeni csomagban, amire szükségük lenne. Az édesítőt és a cukrot is kidobták a csomagból, pedig benne volt a házirendben, hogy lehet beküldeni, csak legyen rajta zárjegy. Borítékot, bélyeget szintén nem kapják meg a csomagból.
A csomagba vitamint, gyógyhatású készítményt sem lehet beküldeni. A gyógyszerosztás pedig nem működik megfelelően. A zárkájában van egy gyomorfekélyes nő, aki nem kapta meg a gyógyszerét, egy másik zárkatársának pedig gerincsérve van és cukros is, de ő sem kapta meg a gyógyszert, egyszerűen elvitte az ápoló. A fogvatartottak őrjöngeni kezdtek, behívták a nevelőt, aki azt mondta, hogy „ő is rosszul van, ő nem dada, intézzék el”. Ha valaki rosszul van a zárkában, többször jeleznek, de a nevelő azt mondja, hogy „ő is rosszul van”. Az egyik zárkatárásnak 5 napja fáj a foga, de nem vitték le fogorvoshoz, fájdalomcsil apítót kap, de előző nap hashajtót kapott helyette.
A nőknek tampont, steril vattát kel ene adni, de nem kapnak, ő csak háztartási vattát látott. Igaz, hogy 2 hetente lehet vásárolni, de nem lehet beosztani, hogy jusson mindenkinek, akinek szüksége van rá.
A zárkában az egyik nő rosszul lett, de csak este 11 órakor jött ki hozzá az ügyelet, 3 férfi őr, az éjszakás női őr és 1 ápoló ment be a zárkába, őket pedig bezárták addig a fürdőbe.
Egy másik zárkatársa 2 alkalommal kapott már gyógyszert, mert olyan fájdalmai voltak, hogy fetrengett a földön, de nem vitték ki soha a betegszobára, ott hagyták a zárkában. Nem érti, ilyenkor miért nem lehet átvinni a beteget a betegszobára? A zárkában ugyanis 6 órába tel ett, amíg jöttek valaki. Amikor csengetnek, eltelik másfél, vagy 2-3 óra, amíg jönnek. A baj az, hogy a felügyelet csak benéz a tátikán, és ha nem észlel bajt, tovább megy. A megfigyelő véleménye az, hogy egy 14 fős zárkába a tátikán betekintve, nem lehet észlelni, hogy adott esetben, a sarokban az emeletes ágy alsó részén valaki rosszul van. Így, ha a fogvatartottak jeleznek, jóval nagyobb körültekintéssel kel ene a felügyeletnek eljárni. A betegszobára visszatérve, valamiért a női betegszobában csak egy ágy van, egy nagyon kicsi pár négyzetméteres szobában, ahol fizikailag nincs lehetőség másik ágy beál ítására. A telefonálás is nagyon drága. Hetente 3 alkalommal lehet telefonálni, 10 perecet alkalmanként, és ebbe az ügyvéddel való telefonálás is bele tartozik. Ő próbálta a védőjét hívni, de nem sikerült, azt mondták, azért mert nincs a nyilvántartásban. Kérte a nevelőjét, hogy írja fel a nyilvántartása a védőt, de nem írta fel, azt mondták neki, hogy az ügyészségnek el kel küldeni a meghatalmazást, amit jóvá kel hagynia. Egyébként pedig a védőt nem lehet mobiltelefonon hívni, csak vezetékes számon.
A séta udvarra való lemenéshez a betegek sem használhatják a liftet. Egyébként befogadáskor, a női fogvatartottaknak a lépcsőn kel a földszintről a 6. emeletre felhozni a szivacsot és minden holmijukat, egyedül, bárminemű segítség nélkül. Ezt teljesíteni, neki sem volt könnyű, a maga 42 kg-os testsúlyúval, de idős, beteg, asszonynak is így kel felhoznia a szivacsot, és ők sem használhatják a liftet. Ő a 3 hét alatt eddig 1 alkalommal ment le sétálni, a többiek „fiddiztek”, így az őr 20 perc múlva felhozta.
Nem mehet ki bárki a könyvtárba, csak a dolgozók mehetnek minden nap, a többiek csak kedden-csütörtökön mehetnek. A könyvtárban csak 5-10 percet lehet lenni, ami nagyon kevés, más program pedig nincsen. A könyvtár kapcsán részemre, női megfigyelőként a legnagyobb felháborodást azt keltette, hogy a női könyvtár kb. harmad akkora, mint a férfi könyvtár. A baj az, hogy az általános csomag 5kg súlyú lehet, a tisztasági pedig 7 kg súlyú, de ez csak negyedévente jöhet be, és ebbe nem fér bele, hogy egy normálisabb könyvet beküldjenek. Hetente cserélik, hogy a kis bv-s Tv. melyik zárkában legyen.
„Civilben” kommunikáció szakos egyetemista, ezért kérte, hadd dolgozhasson a könyvtárban, vagy adjanak neki bármi ilyen jel egű munkát, szívesen tartana szakköröket, vagy tanfolyamokat is. A nevelő válasza erre, az volt, hogy „végig kel járni a ranglétrát” és kivitte kukát húzni. Ő elolvasta a házirendet, amiben az szerepel, hogy takarításhoz kérhet segédeszközt, ezért kért gumikesztyűt a nevelőtől. Azt mondta, hogy eddig még senki nem kért ilyet, és azóta, nem vitte ki takarítani, hiába kérte, hogy dolgozhasson, pedig folyamatosan mondta, hogy van rá képesítése, hadd csináljon valamit.
A befogadását követően, mivel büntetlen előéletűként soha nem volt még büntetés-végrehajtási intézetben, és nem tudott semmit a benti életről, próbált többször is a nevelőtől segítséget kérni. Az első találkozásuk alkalmával ő megpróbált bemutatkozni, és kezet fogni a nevelővel, aki ezt kikérte magának, „rabbal nem fog kezet”. A zárkatársakkal való konfliktus esetén, kérte-kéri a nevelő segítséget, aki azt mondja neki, hogy „oldja meg”, vagy volt, hogy azt mondta „ne nyafogjon, hogy konfliktusa van zárkatársával, menjen fel az ágyára”. Betette egy olyan zárkába, szőke hajú, fehérbőrű, 42 kg testsúlyú fiatal lányként, ahol rajta kívül 10 idősebb, börtönviselt, roma származású fogvatartott volt, mindezt azzal a felkiáltással, hogy jó lesz neked ez a zárka”. A megfigyelők egyik legjelentősebb személyes tapasztalata a fogvatartottal kapcsolatban keletkezett: a beszélgetés után 1-2 órával ismét megkerestük, kiderült, hogy időközben átkerült egy kis létszámú dolgozó zárkába és azonnal munkába ál ították takarítóként. Bár nagyon örömteli volt ez a változás, ugyan akkor rendkívül feltűnő, hogy épp ekkor került rá sor. Ál ítólag van befogadáskor elbeszélgetés, őt azonban nem vitték el. Annyi történt csak, hogy 1 őr kihívta a zárkából, beírta a személyi adatait, és kapott WC papírt. Tisztaságit nem kapott, mivel az nincs. Volt orvosi vizsgálaton hétfőn, ami „jó pofa„ volt, majd szerdán a nevelő kivitte és berakta a 10 fős roma zárkába. Kérte, hogy hadd menjen ki beszélni a nevelővel, had mehessen dolgozni, de nem kapott választ, ezek után írt a „munkaügyiseknek”, ez után jött a kukázás. Mindez azt jelenti, hogy 3 hete az intézetben van és, azóta nem volt befogadós elbeszélgetésen. Arról nem volt tudomása, hogy van parancsnoki láda, ahova közvetlenül lehet írni a parancsnoknak.
A leveleket 5 napra, 1 hétre adja ki a nevelő, van, hogy látják, még mindig ott van az asztalon.
Korábban egy másik zárkában volt elhelyezve, ahol 5-en voltak és a WC nem volt elkerítve. A zárka szel őzése nagyon rossz, kevés őr nyitja ki a tátikát. A zárkában sok idős nő van, dohányzó zárka, 20 négyzetméteren van 12-14 fő szinte nincs oxigén. A többi fogvatartottól hal otta, hogy az őrök közül személyhez kötődő, hogy ki nyitja ki a tátikát és ki nem. Van 3 jó őr, a többiek nem jók. A nevelő pedig általánosságban azt mondja a problémákra, hogy „ez nem óvoda”. Kirendelt védője volt korábban, aki soha nem jelent meg.
J. S.
Horvát ál ampolgárságú fogvatartott, aki 20 és fél hónapja van az intézetben. Kitűnően beszél
németül és angolul is, a megfigyelők így angolul beszéltek vele.
14 fős zárkában van elhelyezve. Tisztasági nincs, nem kapnak semmiféle tisztítószert. Az ágyat sem tudják tisztítani, bolhás az ágy, a matrac büdös. Csótányok voltak a zárkában, de nem adtak semmilyen irtószert, csak az ablakba rakható papír csapdát. A leadott ágyneműhöz képest piszkosabb, amit újonnan kapnak. A falakat, a zárkákat fertőtleníteni kel ene. Napközben csak 1 órát van nyitva az ajtó. Talán lehetne, hogy szel őztetni hetente egyszer nyitva hagyhatnák az ajtó.
Két őrrel van probléma, női őrök, úgy viselkednek szerinte, mint annak idején az SS katonák. Ő volt Németországban is börtönben, de az semmi volt ehhez képest. Kb. 10 női őr van, közülük ez a kettő a legrosszabb, a többiek elviselhetőkJúlius 26. napján, amikor nagyon meleg volt, kaptak plusz fürdési lehetőségként hideg zuhanyt, de az őrök nem engedték, hogy vigyenek ki magukkal tiszta ruhát. Az őr el enőrizte, mit visznek ki, de csak őt vizsgálta át, és amikor ezt szóvá tette, hogy a többieket is el enőrizzék, az őr azt mondta, hogy itt az a törvény, amit ő, -az az őr- mond.
Olyan is előfordult, hogy az őr benyitott a zárkába és az ajtóból látta, hogy ülnek az ágyon, erre rájuk kiabált, hogy „kurvák, ennyi volt a zuhanynak, mindenkinek”.
Nem érti, hogy az őrök miért beszélnek ilyen csúnyán a női fogvatartottakkal.
Ha kicsöngetnek, nem jönnek az őrök. Volt olyan, eset hogy valaki rosszul volt a zárkában és 2 óra volt mire jöttek az őrök, hiába csöngettek ki.
A konzulátussal csak 3 alkalommal beszélhet hetente. Ő azt kérte, a parancsnoktól, hogy rendes bolti telefonkártyával bármikor telefonálhasson. Ez azért fontos, mert a Bv-phone rendszer bevezetésével csak az tud telefonálni, akinek van a letétjében pénze. Sok fogvatartottnak azonban ez komoly gondot jelent, a család nem tud pénzt küldeni, viszont a telefonkártyát a boltban kevesebb pénzért meg tudják venni. Pozitívum, hogy itt egy régi típusú készüléket meghagytak az ilyen esetekre. A parancsnok külön engedélyezi a fogvatartott kérelme esetén, hogy használhassa ezt a készüléket.
Szerettek volna tornázni, ki szerettek volna menni a konditerembe, mivel próbáltak a zárkában is tornázni, de a rendkívül kicsi hely miatt nem ment. Kiírták ezért kérelmi lapon, hogy konditerembe szeretnének menni, hetente 1 alakalommal. A nevelő válasza erre az volt, hogy ki volt ilyen hülye, hogy ilyet irt? A. M.
3 hete van az intézetben.
A csajka nagyon piszkos, szerinte a kutyák normálisabb körülmények között esznek. Szavatosságot
nem látott a kapott ennivalón. Rizst adnak és furcsa ál agú fekete színű krumplit. Almát 2
alkalommal kaptak a 3 hét alatt, de kicsi, és rothad.
A falak olyan koszosak, közben pedig követelmény a zárka tisztántartása. A zárkában bogarak
vannak. Hamutálat nem kapnak. Egész napra zárva van a zárka.
Hetente 2 alkalommal lehet fürödni. 4 fő van egyszerre a zuhanyzóban, nem zárják be az ajtót,
benn is tudják szabályozni a vizet.
Ő nem kap tisztálkodó szereket, mert van letéti pénze, de van, akinek nem küldenek, és az sem
kap.
Orvosi el átással kapcsolatban az a panasza, hogy ő frontérzékeny és sajnálnak 1 szem gyógyszert
adni neki. Tegnap este az egyik lány rosszul volt, még vért is hányt, szólt az őröknek, negyed
órába telt, amíg oda jöttek. Feljött egy ápoló, aki azt mondta, nem történt semmi, adott valamilyen gyógyszert és ennyi. Az orvosi el átás egyenlő a nul ával, este orvost sem hívtak. Amikor behozták, nem vizsgálták meg, csak kikérdezték. Másnap vitték le az orvoshoz, más nem volt, de a nevelővel volt beszélgetés.
A levelek rendesen ki-be mennek, a nevelő szerinte rendes.
A felügyelettel nincs probléma, neki legalább is nincs gondja. Bár azt azért elmondta, hogy az őrök fiatalok és beszólnak, pedig ő az idősebb, de az őrök azért felmérik, hogy kivel lehet beszélni és kivel nem.
A családdal hetente 3 alkalommal beszélhet telefonálni, ő ezt is kevesli. Az asztal mel ett van a telefon, zárka nyitáskor felírják, hogy ki szeretne telefonálni, és 9 órakor kezdődik a telefonáltatás.
R. I.
A fogvatartott civilben gyámság alatt ál , elmondása szerint 12 évesnek van nyilvánítva.
A vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos kérdése van.
A fogvatartással kapcsolatban elmondta, hogy zsúfoltan vannak, nincs levegő.
Nem veszik ki dolgozni már 3 hónapja. Volt már letöltőházban is, ahol jobb volt, mert több mozgás
van, itt viszont össze vannak zárva. Az egész körletet leviszik sétára, így ott is zsúfoltan vannak,
pedig kel ene a mozgás „bekattannak” bezárva.
Az őrök korrektek, a nevelők is.
K. Gy.
A nemi bűncselekmények elkövetőinek kialakított külön zárkában van elhelyezve, ami egy 4 ágyas
zárka, kb. mindennel együtt 8 négyzetméter. 1 hónapja van az intézetben. Korábban 8 intézetben
volt már.
A védőjével való kapcsolattartása itt korlátozott, pedig sehol másutt nem volt így.
A bűncselekményével kapcsolatos jogszabályokra lenne szüksége, többször irt kérelmi lapot, hogy
jogszabályt szeretne olvasni. Eddig nem volt még így elkülönítve, a többi intézetben nagyobb
szabadsága volt. Most azonban az elkülönítés miatt külön kezelik, őt és a zárka társait is, és emiatt
a könyvtárba sem tud lejutni. Szerinte az egész VI. emelet az elkülönítésről szól. Kérelmét, mi
szerint szeretné ő is használni a könyvtárat, a parancsnok-helyettes elé tártuk.
Fürödni hetente 1 alkalommal lehet, ami nagyon kevés. A melegben volt 2 perces hidegzuhany, de
az a tisztálkodásra nem alkalmas. A zárkában pedig, mivel kicsi lavórt adnak és kicsi a zárka is,
nem tudnak tisztálkodni.
A csajka piszkos. Az őrök elviselhetőek.
A megfigyelők megígérték, hogy amennyiben megírja, pontosan mely jogszabályokra van
szüksége, akkor azokat beküldjük a részére.
Sz. Gy.
5 hónapja van az intézetben.
Egészségügyi panasza van, a megfigyelő orvos kol éga megvizsgálta, így részletesen az
egészségügyi panaszok között olvasható.
14-en vannak 1 zárkában, zsúfoltság van. Nagyon keveset adnak enni, gyümölcsöt nem adnak
csak ritkán almát, zöldséget se adnak.
P. I.
A vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos problémája van.
A másik panasza, hogy Mélykúton van az élettársa, kérte a beszélőt, szeptemberre, mivel akkor jár le a negyed év, hogy a két intézet parancsnokának az engedélyével átszál ítsák beszélőre. Az ügyészég engedélyezte is, de a parancsnok nem engedélyezte, amit nem ért, hogy miért nem.
A megfigyelők megkérdezték a parancsnok helyettest, hogy mi az oka az elutasításnak. A parancsnok helyettes arról számolt be, hogy a fogvatartottnak több élettársa is van, mindig változó, hogy éppen ki az, és ezért nem engedhette meg az átszál ítást. K. V.
1 hónapja van az intézetben.
Egészségügyi panasza van. A megfigyelő orvos kol éga megvizsgálta, így részletesen az
egészségügyi panaszok között olvasható.
Á. Z.
Román ál ampolgár. A vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos problémája
van. A rendőrök megverték, és az óta nem hal a bal fülére. Vecsésen megfogták, de nem tett
val omást, így rá parancsoltak, hogy val ja be mit csinált, és mivel nem mondott semmit
megverték.
4-5 rendőr bántotta, 3-at közülük fel is ismerne. A bűntársa nem látta a bántalmazást.
Aznap be is vitték a vecsési orvoshoz, és bár az arcát, fejét verték, az orvos ott azt mondta, nincs
semmi baja. Mindez március 8. napján volt.
A Nagy Ignác utcai objektumban mondta, hogy bántalmazták, így ott nem fogadták be, elvitték a
Szent János kórházba, ahol megál apították, hogy kilyukadt a dobhártyája.
Minderről már irt is levelet a Helsinki Bizottságnak.
A megfigyelők azt ígérték, hogy beküldünk egy kol égát, aki utána néz az ügynek, il etve a
megfigyelő orvos kol égához továbbítottuk, aki megvizsgálta a fogvatartottat.
Itt az intézetben az ápolókkal van gond. Nem akartak adni fájdalomcsil apítót, csúnya szavakat
használnak a fogvatartottakkal szemben.
Van egy fiatal, fekete hajú szemüveges ápoló, akire főleg jel emező, hogy csúnyán beszél. Nem ad
gyógyszert csak vizet.
A másik problémája az, hogy a zárkájában problémái vannak, mivel roma zárkatársai vannak, akik
folyamatosan szidalmazzák, és csak ő takarítja a WC-t.
A megfigyelők véleménye szerint egyéb atrocitások is érhették a fogvatartottat, mivel miközben ezt
mesélte könnybe lábadt a szeme (erre férfi fogva tartott esetében még nem volt példa), és látszott
rajta mennyire megviselik a történtek. Elmondta, hogy 16-an vannak a zárkában, akik közül 4-5
ember szeretne átmenni másik zárkába.
Már szólt a fogvatartási ügyek osztályvezetőjének, hogy tegyék át másik zárkába, il etve a
nevelőjét helyettesítette valaki, akinek mondta a problémát, és azt ígérte segít.
A megfigyelők is kérelmezték az áthelyezését a parancsnok helyettestől.
T. A.
A megfigyelők női fogvatartottaktól hal ották, hogy a női szintén lévő 1 ágyas betegszobában
április óta ugyan az a fogvatartott van, náluk jobb körülmények között.
A betegszobában benn található egy függönnyel leválasztott WC és egy függönnyel elválasztott zuhany.
Megtekintettük a betegszobát, ahol a fogvatartott elmondta, hogy tényleg április 6. napja óta ott van. Magában az intézetben január óta tartózkodik és először nagy zárkában volt, de folyamatosan problémái voltak a térdével, kiugrik a térdkalácsa, így betegszobára került. A térdét csak folyóvíz alatt tudja visszatenni, ami csak itt a betegszobán biztosított, mivel itt van zuhanyzó a zárkában. Elmondása szerint mindent megtesznek az érdekében, így például 3 doboz gyógyszert láttunk nála, de emel ett elektromos kezelésre kel ene járnia rendszeresen, eddig azonban csak 1 alkalommal vitték, bízik benne, hogy talán erre ismét sor kerül. XY:
Nagy a zsúfoltság a zárkában, nagyon meleg van. Az ennivaló nagyon rossz, az edényként szolgáló
csajka nagyon piszkos. A zárka mocskos, a falhoz odadőlni sem lehet, a konnektor ki van esve a
falból. Tisztasági szert a zárka tisztántartásához nem kapnak.
A szál ítással is gondok vannak, a szál ítás napján már reggel 5 órakor kiveszik a zárkából és 7
óráig várakozniuk kel elkülönítve, elviszik őket, majd a Nagy Ignác utcai intézetbe kerülnek az úgy
nevezett „ csurmába”, ahol 6-7 órára is bezárják őket koszos helyre, ételt-italt nem kapnak.
Az egészségügyi el átással kapcsolatban elmondta, hogy ő 1, 5 hónapig nem jutott le a
fogorvoshoz.
F. G.
2 éve van előzetes letartóztatásban. A panasza, hogy kevés az ennivaló és minőségileg is
kifogásolható. A fogai elromlottak, teljes fizikai leépüléshez vezet szerinte az intézeti étel el átás,
többek között azért is, mert nagyon kevés a vitamin.
Ha reggelire 1 karika szalámit vagy párizsit, ebédre grízgaluskát, tésztát pörkölttel, vacsorára sajtot
kapnak, ez nagyon jónak számít. Az egyik legnagyobb a megfigyelők által is tapasztalt probléma
az, hogy a vacsorára valót már délben megkapják, így ott jártunkkor délben megkapták a
fokozottan romlandó sajtot, amit a nagyon meleg zárkában kel tárolniuk estig.
Nagyon kevés a fehérje, a kalcium, a csomagban pedig nem engedik be a vitaminokat, táplálék
kiegészítőket, szerinte azok, amiket kiétkeztetéskor lehet kapni, pedig nem hatékonyak. Elmondta,
hogy neki 117 kg volt a súlya, amikor bekerült, jelenleg azonban csupán 90 kg. Ehhez az is
hozzájárult, hogy 2 és fél hónapig nem volt kapcsolattartása.
Az őrökkel nincs probléma az intézetben elmondása szerint.
Panaszkodott a higiéniai körülményekre is, nem kapnak fertőtlenítőt, nagyon ritkán kapnak csak
tisztaságit.
Az egészségüggyel nincs probléma. Kérte, hogy diétás ennivalót kapjon, megvizsgálta az orvos és
másnap már megkapta a diétás étrend szerinti ennivalót.
A konditerem használatához orvosi vizsgálat és nevelői elbeszélgetés kel .
meghatalmazás felvétele elfogásakor történt rendőri és az I. sz. objektumban történt befogadáskori bv-felügyelő(k) általi bántalmazás ügyében július 21-én feladott pénz nem jött meg a letétjére, il etve elkülönítették, de nem került fel I. sz. objektumba szeretne átkerülni, mert idős szülei csak ott tudják meglátogatni. A parancsnok elmondása szerint kérelmének elintézése folyamatban van.
a „biztonsági” körleten van, ő is panaszkodott az eltérő fizikai körülményekre, továbbá arra, hogy itt nem lehetséges a konditermet használnia- panasza szerint nem adnak neki megfelelő takarítóeszközöket, így nem tudja zárkáját véleménye szerint gyakori a zárkán belüli erőszak, amiről a felügyelet nem tud, vagy nem akar tudomást szerezni, sokszor dohányzók is nemdohányzó zárkába kérik magukat a problémák elkerülése végett kőműves szakképesítésű, március óta van előzetesben, májusban kivették dolgozni két hete a munkába ál ító bizottság kivette a munkából, valószínűleg egy affér miatt, amikor is hangosan beszélt a barátnőjével telefonon (és kiderült, h szakítottak)- a parancsnoknak már csak azért is figyelmébe ajánlottuk a problémát, mert ő maga is említette, hogy kőműves szakmunkásból hiányuk van- a parancsnok viszont elmondta, hogy a családi kapcsolatok megváltozása a fogvatartottnál biztonsági kockázatot vet fel, és csak pszichológiai vizsgálatát követően lesz végleges döntés a munkába visszaál ítását il etően drága a kiétkezés, főleg a mindennapi és a csomagban nem bevihető cikkek tekintetében ő is a „biztonsági” körleten van, de nem érti elhelyezésének okát, elmondása szerint soha elmondása szerint őt is lehúzták a miséről, il etve letiltották a közösségi rendezvényekről kiskorú gyermekeit a látogatáskor megszondáztatta a személyzet, a felesége tanúja volt a parancsnok tájékoztatása szerint el enőrzik ezt a bejelentést M. I. (névvel)
-
moldáv ál ampolgár, nem beszél magyarul édesanyjával nem tud kapcsolatot tartani, mert nem tud tájékoztatást adni az adatvédelmi házi beszélőt szeretne ugyancsak ebben az objektumban fogva tartott feleségével.
Intézetben tapasztalt problémák rövid összefoglalása, lehetséges megoldások,
jogszabály módosítás szükségessége
1. A csajkák ál apota. Ál áspontunk szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és sürgős
intézkedést kíván. Lásd a fő szövegben a parancsnoki választ! 2. Az ennivalóra sok panasz érkezett. Az egyik fogvatartott által nekünk adott vacsorából,
meggyőződhettünk arról, hogy igaz, amit mondanak. Az ennivaló kevés, szinte teljesen hiányzik a gyümölcs és a zöldség és ezáltal a vitamin az étkezésekből. Lásd a fő 3. A legtöbb panasz a tisztálkodó és a tisztítószerek hiánya miatt érkezett. A legnagyobb
gond az, hogy az intézetben többségében nagy 14-16 fős zárkák vannak, ahol a közösen használt WC miatt fokozottan figyelni kel ene a higiéniás problémák megoldására. Így fokozottan kel ene figyelni a megfelelő fertőtlenítésre, takarításra. Lásd a fő szövegben a parancsnoki választ! 4. Nagyon sok panasz érkezett az ápolónők eljárására. Férfi fogvatartott is panaszkodott
arra, hogy csúnyán, trágár szavakat használva beszélnek az ápolók a fogvatartottakkal. Hiába csöngetnek ki értük, nem megy oda az ápoló, vagy oda megy, de nem ad gyógyszert, azt mondja, ő is rosszul van. Sürgősen szükséges lenne az ápolónők eljárásának fokozott felügyelete. A parancsnok-helyettes mondta, hogy az ápolónőkkel kapcsolatos problémákról maga is tudomással bír. 5. A női fogvatartottak nevelőjére rendkívül sok panasz érkezett. Ha a fogvatartottak
megkeresik problémáikkal, azt válaszolja, hogy neki is vannak gondjai, és elküldi őket, gyakran trágár kifejezések kíséretében. A fogvatartottakkal durván beszél, és a legalapvetőbb segítségnyújtási szándék nélkül jár el. A megfigyelők véleménye szerint felülvizsgálatra szorul, hogy a szóban forgó nevelő alkalmas-e a feladat el átására. A parancsnok írásos válaszában tájékoztatta a megfigyelőket arról, a nevelővel személyes megbeszélést tartott és egyben folyamatosan figyelemmel kíséri a fogva tartottakkal kapcsolatos bánásmódját, probléma esetén a szükséges intézkedéseket 6. Indokolatlan megkülönböztetés, hogy a női könyvtár kb. az 1/3- a férfiak könyvtárának.
Jóval kisebb helyen, így sokkal kevesebb könyv ál a rendelkezésükre. A könyvtárak között pedig még a nevelő útján sincs átjárás, így van olyan külföldi női fogvatartott, aki egyáltalán nem jut hozzá az anyanyelvén csak a férfi könyvtárban lévő könyvhöz. 7. Szintén indokolatlan megkülönböztetés, hogy a nőknek csak olyan betegszoba ál
rendelkezésre, ahol 1 darab ágy van. Amennyiben több női fogvatartott is rosszul van, őket a zárkában a társaik között, látják el, vagy a többieket addig bezárják a fürdőbe. A férfiak részére ezzel szemben több ágyas betegszoba ál rendelkezésre.
A megkülönböztetéssel kapcsolatban a Parancsnok megjegyezte, hogy a férfiak-nők a ránya 6:1, így a kevesebb könyv indokolt a női körleten , de igyekszik az Intézet a könyvel átást úgy megoldani, hogy csak a példányszám, és ne választék tekintetében 8. Az intézetben a női fogvatartottak a VI. emeleten vannak elhelyezve, ennek el enére
tőlük is elvárás, hogy befogadást követően felvigyék a matracot és minden holmijukat gyalog a VI. emeletre. Hasonló probléma, hogy a séta udvarra az idősebb fogvatartottak tekintettel arra, hogy a VI. emeletről kel ene le és felmenniük egészségügyi ál apotuk miatt, nem tudnak lejutni. Mind a két esetben, de különösen a befogadást követően indokolt lenne a lift használat engedélyezése.
A Parancsnok közölte, hogy az intézetnek ez az egyetlen liftje, mely elsősorban ételhordásra szolgál, meghibásodása rendkívüli nehézségekhez vezetne, így annak ál apota miatt a nagyobb igénybevétele nem biztosítható.
9. A telefon használattal kapcsolatban a megfigyelők megdöbbenten értesültek arról, hogy
a jogszabályi előírással szemben -ami szerint a védőt a fogvatartott bármikor korlátlan ideig hívhatja - az intézetben a védőt is csak hetente 3 alkalommal 10 percig, a normál telefonálás rendjén belül lehet hívni. Ez az eljárás jogszabálysértő, így azonnali intézkedést igényel. Lásd a fő szövegben a parancsnoki választ! 10. A megfigyelők véleménye szerint indokolatlan, hogy a nők nem használhatják a
konditermet, így a részükre nem ál rendelkezésre semmiféle sportolási lehetőség. Nincs olyan jogszabály, ami ezt a megkülönböztetést előírná, il etve eltűrné. Indokolt lenne tehát, hogy a nők legalább hetente 1 alkalommal használhassák a konditermet.
A parancsnok tájékoztatta a Bizottságot, hogy t ervezi a női használatra szolgáló konditerem kialakítását, addig az objektum többi részéhez viszonyítva szel ősebb női körleten elhelyezett ping-pong asztal és szobakerékpár használható sportolás céljára.
A látogatás alapján az intézet részéről megtett intézkedések
1. A Parancsnok intézkedett új mosogatószer beszerzése érdekében.
2. Az Intézet új céggel kötött szerződést a kiétkeztetés lebonyolítása céljából, a szerződés részletesen szabályozza az árképzési mechanizmust.
3. A Parancsnok személyes megbeszélésen egyeztette a panaszok nagy száma által érintett 4. Az Intézet tervezi női konditerem rendszeresítését.

Source: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_FovarosiBv_2007.pdf

autismtreatmentclinics.com

David A. Geier is vice-president of the non- profit 501(c)3 Institute of Chronic Il nesses, Inc ( www.iciautism.com ) and the non-profit Autism spectrum 501(c)3 CoMeD, Inc. ( www.mercury- freedrugs.org ). David is also the executive director of ASD Centers, LLC ( www. asdcenters.com ). He has been a research DisorDers scientist at the National Institutes of Health. B

Microsoft word - managing_international_projects.doc

Managing international projects Improve your ability to manage cultural differences and learn how to optimize communication using virtual project rooms. This course provides you with a tool-kit for understanding and handling cultural differences and will prepare you to work more effectively in multicultural teams and multi-site international projects. Participants Project managers or

© 2010-2014 Pdf Medical Search