Kopie van onderzoek-overzicht 1978-2014.xls

ERIBA: De rol van aneuploïde in kinderkanker Insights to VEGFC antibody induced myelomonocytic differentiation in acute myeloid leukemia Identifications of miRNA-target gene interactions relevant for the pathogenesis of Burkitt lymphoma Influencing cell fate decisions in neuronal cancer stem cells to treat paediatric neuronal tumours Prospective longitudinal assessment of cardiovascular toxicity of childhood cancer Wel of geen IVIG bij nieuwe acute ITP patienten Neutropenic fever, risk factors and risk adapted therapy Towards better nutritional support for chemotherapy induced damage in children Hersentumoren op de kinderleeftijd: Vaatmorfologie en de mogelijke rol Onderzoek naar bewegen/sportactiviteiten bij hemofiliepatienten Onderzoek naar problemen rond transitie van hemofiliepatienten Comparative efficacy and safety of two asparaginase preparations in children with previously untreated acute lymphoblastic leukaemia Sarcomas in adolescence; epidemiology en new molecular targets for therapy Ethanol lock solution for the prevention of tunnelled central venous catheter infections in paediatric oncology patients. A randomized controlled trial.
Risk adapted approach for fever and neutropenia in pediatric cancer patients ALL-10 behandeling bij kinderen met acute lymfatische leukemie: een studie naar aanpassing en kwaliteit van leven en de determinanten hiervan Brain tumor initiating stem cells in medulloblastoma Development and introduction of a paediatric liquid formulation of mercaptopurine for treatment of leukaemia Psychological mechanisms of nutritional problems of children treated for cancer Assessment of the nutritional state and treatment related symptoms of children with cancer: What is the impact on the child's Quality of Life and the De rol van VEGFNEGFR expressie in AML-cellen The role of VEGF/VEGFR signaling in pediatrie brain tumor progression Genetische polymorphismen in relatie tot bijwerkingen van de therapie en tot in vivo en in vitro gevoeligheid voor prednison bij kinderen met ALL Predictive value of determinants of folate status on methotrexate efficacy and Exploration of new treatment strategies in childhood cancer: inhibition of new vessel formation to preclude tumor growth The role of VEGF/NEGFR signaling in AML progression and relapse Analysis of risk factors for the outcome of febrile neutropenia in cancer patients Predictive values of gene polymorphisms for the occurrence of fever and Regulation and modulation of VEGF expression in acute myeloid leukemia blasts Zorgketen-benadering voor de lange termijn follow-up van 'genezen' kinderen met Cardiovascular Damage and Risk Factors for Cardiovascular Disease in Long Term Survivors of Childhood cancer. Exploration of Early Markers of Damage for Role of vascular endothelial growth factor (VEGF) in acute Iymphoblastic Plasma BNP bij cardiomyopathie door anthracyclines; een pilotstudie Nieuwe (sfinqolipiden) proqnostische markers in neuroblastoom The role and regulation of spontaneous MMP-2 expression in acute myeloid leukemia; effects on malignant cell survival, growth and angiogenesis Inventarisatie van palliatieve zorg behoeften van kinderen en jong volwassenen met kanker en hun ouders, vanuit zorgethisch perspectief Serial analysis of gene expression (sage) in Langerhans Cell Histiocytosis, anaplastic large cell Iymphoma and Hodgkin's Iymphoma in childhood Modulation of sphingolipid metabolism as an adjunct to chemotherapy in advanced stage neuroblastoma. Development of a novel combined modality Detection of minimal residual disease (MRD) in childhood acute Iymphoblastic leukemia (ALL): comparative and feasibility study to design the best protocol for Cognitive functioning of children treated for acute lympho-blastic leukemia with chemotherapy only, according to SNWLK ALL-9 protocol; a prospective longitudinal and nation wide study The role of the multidrug resistance associated proteins in intrinsic and acquired multidrug resistance and apoptosis in acute Iymphoid leukemia in children and adults Oude Nijhuis, CSM Doelmatigheidsonderzoek: 'Koorts in neutropene patiënten t.g.v. chemotherapie: risisco-indeling m.b.v. plasma interleukine-8 spiegel Effect cytostatica op het groeiende skelet - een experimenteel onderzoek bij de rat Role of the spleen in the immune system: Regulation of rapid early humoral immunity and effects of chemotherapy.
Dommelen, R. van Gedragsveranderingen bij kinderen met ALL behandeld volgens SNWLK ALL 9: een prospectieve longitudinale studie naar Koorts in neutropenische kinderen ten gevolge van chemotherapie; een mogelijke rol voor interleukine-8 Farmacokinetiek en -dynamiek van vincristine bij ALL: een 'upfront Sedatie en pijnstilling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) tijdens beenmergpuncties. Een vergelijkend onderzoek Interactie tussen leukemische cellen en immuun competente cellen Onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van recombinant menselijk factor IX bij niet eerder behandelde patiënten met hemofilie B Vroege chronische ITP bij kinderen: intemationale Hoe gaan ouders om met kanker van hun kind; Een vervolgstudie 5 jaar na diagnose Effecten van chronisch gebruik van Monoclate bij kinderen met hemophilie A, die niet eerder zijn behandeld met factor VIII concentraat of andere Een inventarisatie van tumorbiologische kenmerken van hersentumoren op de kinderleeftijd in relatie tot de klinische aspecten. Smaak- en reukstoffen van kinderen met kanker voor en tijdens chemotherapie L-[V1C]-tyrosine Positron Emissie Tomografie onderzoek bij kinderen met Farmacokinetiek van vincrsitine toegediend als continu infuus bij kinderen met een Beenmergdepressie door kankercellen; de rol van gangliosides Preklinisch onderzoek van farmacokinetiek, farmacodynamiek en neurotoxiciteit van vincristine alsmede de invloed daarop van neuroprotectieve middelen Klinisch en pre-klinisch onderzoek naar farmacokinetiek en - dynamiek van Late cardiotoxiciteit na lage dosis (100mg/m2 daunorubicine en leefsituatie bij kinderen behandeld volgens SNWLK-ALL-V; een landelijke studie De prognostische betekenis van een gering aantal blasten in de liquor bij Kamps, WAv/d Berg, H (EKZ/AMC)v/d Does, A (SNWLK)van Wering, ER (SNWLK) Een school- en sociaal reïntegratieprogramma t.b.v. kinderen met kanker Vincristine-neuropathie in relatie tot motorisch functioneren bij ALL-patiënten Koorts bij pediatrische patiënten met acute lymfatische en niet-lymfatische leukemie Veiligheid en effect van behandeling van kinderen met ITP met i.v. immunoglobuline of oraal steroïden (een vergelijkende studie) PENTA 1 trial. Early versus deferred unse of Zidovudine in children with HIV infection Invloed van chemotherapie op de groei van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie Informatiebehoefte bij ouders van kinderen met kanker; invloed van een Pathogenesis and biological behaviour of Langerhans ´Cell His tiocytosis Onderzoek met het Varicella vaccin bij immuungecompromiteerde kinderen Pilot study met oraal toegediend 1,2 dimethyl/3hydroxypyrid/4/one (L1, DMPH) ter onttrekking van ijzer bij jeugdigen met secundaire haemosiderose De invloed van premedicatie op de verschijnselen samenhangend met beenmergpunkties Immuumdeficiëntie bij kinderoncologische patiëntjes met gestoorde miltfunctie door diagnostische en therapeutische behandeling Differentiatie en metastasering; diagnostiek en tumorbiologie van maligniteiten bij kinderen Invloed van Acute Lymfatische Leukemie op het skelet Klinisch vergelijkend onderzoek van de behandeling van kinderen met kanker Farmacologie van de leucovorin-rescue na methotrexaat behandeling Onderzoek naar de cognitieve functies en de "quality of life" van kinderen Carnitine deficientie bij cytostatica gebruik Effecten van cytostaticabehandeling op de tandontwikkeling van kinderen Multicenter long-term evaluation od cognitive functioning and CNS late effects following acute lymphoblastic leukemia treatment in children Efficacy and safety of ondansetron in the prophylaxis of cancer chemotherapy/induced nausea and vomiting in children (GLAXO/OPB - S3AMB1) Preventie en bestrijding van pijn ten gevolge van beenmergpuncties bij kinderen Interventie-programma voor ouders van kinderen met kanker Rol van adhesiemoleculen bij Langerhans' Cel Histiocytose (LCH) Cognitieve stoornissen en cerebrale pathologie van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie behandeld op jonge ( < 7 jaar) leeftijd Kwaliteit van leven bij patientjes met een osteosarcoom van het been na amputatie of extremiteitsparende chirurgie d.m.v. endoprothese Ondansetron als anti-emeticum bij chemotherapie van kinderen met kanker Onderzoek naar de automatiseerbaarheid van onderzoek- en behandelprotocollen Microbiele evaluatie van kinderen met kanker met en Farmacokinetiek en - dynamiek van Vincristine bij kinderen met een Activering van monocyten met behulp van liposomen Coping en gezondheidstiestand van ouders na overlijden van een kind aan kanker Stressreductie - Interventie bij kinderen Isolatie en identificatie van dendritische cellen in het bloed Gevolgen van maligne ziekten en de behandeling daarvan op het botmetabolisme Regionale perfusie met cis-Platinum bij patiënten met een gescleroseerd of uitgebreid locaal onbehandelbaar sarcoom van de extremiteiten Voorspelbaarheid van recidief tumor d.m.v. seriele botscans bij patienten Activering van monocyten tot tumor cytotoxiciteit met behulp van immunomodulatoren Farmacokinetiek en -dynamiek van cytostatica Ontogenie van de hemopoiese in de foetale lever van de mens / Karakterisering van de hemopoiese in de menselijke foetale lever in relatie tot ongedifferentieerde hematologische maligniteiten Experimentele chemotherapie bij kinderen met kanker; de rol van informed consent Regeneratie van de B-cel in beenmerg na chemotherapie Gevolgen van maligne ziekten en de behandeling daarvan Groei en ontwikkeling van kinderen met oncologische aandoeningen Prospectief onderzoek naar de cognitieve functies en de "quality of life" van kinderen, behandeld voor een hersentumor Cognitieve stoornissen t.g.v. de behandeling van ALL op jonge leeftijd Invloed van kankerbehandeling op circulatie en lichaamswatervolumina Extremiteitsparende behandeling van patiëntjes met osteosarcoom d.m.v. (verlengbare) endoprothese na pre-operatieve chemotherapie Klinisch vergelijkend onderzoek van de behandeling van kanker tijdens de groei en Invloed van bestraling en cystostatica op de nierfunctie Infectieuze complicaties bij leukemie; kinderen met leukemie Evaluatie van behandeling van kinderen met acute leukemie

Source: http://www.kinderoncologiegroningen.nl/download/onderzoek-overzicht_1978-2014.pdf

Microsoft word - 170.302.d_medicationlist_v1.1.doc

Test Procedure for §170.302.d Maintain Active Medication List  APPROVED Version 1.1  September 24, 2010   Test Procedure for §170.302 (d) Maintain Active Medication List This document describes the test procedure for evaluating conformance of complete EHRs or EHR modules1 to the certification criteria defined in 45 CFR Part 170 Subpart C of the Final Rule for Health Info

tenri-u.ac.jp

Un esbozo del “humor ontológico” en el cine: en torno a Suleiman, Iosseliani y otros directores Núria López Lupiáñez* * investigadora asociada, Centro Internacional de Estudios Regionales, Universidad de Tenri 1. Introducción 2. El “humor ontológico” y su contrario 3. Collage e importancia de los papeles secundarios 4. Ética de la descentralización 5. El humor ontológico y la pe

© 2010-2014 Pdf Medical Search