Asuntohakemus

Postitusosoite: Marttilan kunta/asuntotoimi, Härkätie 773, 21490 MARTTILA HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)
naimaton avoliitossa naimisissa asuu erillään eronnut leski AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
HAETTAVA HUONEISTO
Kunta
Kaupungin/Kunnan osa/Kylä (jos tiedossa)
Tav. vuokra-asunto Työsuhdeasunto Vanhusten asunto Palvelutalo Tukiasunto
Opiskelija-asunto Yhteisöasunto Muu, mikä kerrostalo rivitalo pientalo mikä tahansa Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS
rakennustarkastajan antamalla selvityksellä) 2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
päättynyt/päättymässä, muutettava viimeistään Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta, muutettava viimeistään Asunto puretaan/peruskorjataan, muutettava viimeistään Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen lukien
3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Työnantaja

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA
Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä
Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Muu, mikä viemäri vesijohto lämmin vesi keskus-/sähkölämmitys sisä-WC kylpy- tai suihkuhuone asuntokohtainen sauna parveke hissi(talossa) Omistaja Vuokralainen Alivuokralainen Jälleenvuokralainen Työsuhdeasunto Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto 5. TULOT JA VARALLISUUS
ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja päiväys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Vähimmäisliitteet: tulo- tai opiskelutodistus sekä verotodistus Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) Raskaustodistus Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta Luotonantajan todistus veloista Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) Muita liitteitä, mitä Huom! Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asumiskiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta. Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ
Ruokakunnan koko
Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste _____________________________ Jää jonoon Hylätään, peruste ________________________________________________________ Valittu asuntoon osoitteessa: ______________________________________________________ Marttilan kunta, Härkätie 773, 21490 Marttila

Source: http://www.marttila.fi/_FileRoot/643651.pdf

Microsoft word - 2006-m-084_087.doc

U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E L N O R D E S T E C o m u n i c a c i o n e s C i e n t í f i c a s y T e c n o l ó g i c a s 2 0 0 6 Tratamiento Médico de la Conjuntivitis Alérgica Simon, Laura R. - Matzke, Gabriela C. - Simon, Haydee M. - Wolhein, Julio A. - Gerometta, Rosana M. Cátedra de Oftalmología Facultad de Medicina Universidad Nacional del Nordeste Moreno 1240. CP 34

travellersdiarrhoea.co.uk

Services by Pharmacy PGD Xifaxanta PGDXifaxanta can be supplied by Pharmacists without a doctor’s prescription through a patient group direction (PGD) from the ‘Pharmacy PGD’ website, www.pharmacypgd.co.uk. Training is all online. Once Pharmacists are trained, the forms and leaflets needed to start using the PGD can be printed from the website. Pharmacists can train and start using PGDs in

© 2010-2014 Pdf Medical Search