Kat97_gw

GEBRUIKSWIJZER Wanneer mag ik de eerste bloem verwachten? Is er een boom die past bij mijn kleine tuin? Welke gewassen kan ik in mijn droge zandgrond aanplanten? . Dit zijn enkele van de vragen die ons dagelijks gesteld worden. Met de gebruikswijzer die voor u ligt, proberen wij deze en vele andere vragen te beantwoorden. Wij twijfelen er niet aan dat het een nuttige bondgenoot zal zijn bij het uitkiezen van uw planten. Het EERSTE DEEL van deze gebruikswijzer rangschikt naar de EIGENSCHAPPEN van de planten, zoals afmetingen, bloeitijden, bloemkleur,. Het TWEEDE DEEL rangschikt ze naar hun GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN. U vindt er bijvoorbeeld welke planten in welke grond thuishoren, welke planten voor bodembedekking in aanmerking komen, de juiste keuze voor de aanleg van een rotstuin, planten voor bloemstukjes, . Heel veel tuinplezier. Peter Van Dyck Deel I: Planteigenschappen
Deel II: Gebruiksmogelijkheden
11. ‘Lichtgevende’ planten . 9 12. Kroonvormen . 9 Deel I: PLANTEIGENSCHAPPEN
APRIL
Acer platanoides
Acer platanoides ‘Faassens Black’
1. BLOEITIJDEN
In de lijsten wordt het ‘theoretische’ begin echter niet steeds even stipt. Het echte bloeitijdstip kan daarom soms verschillen Forsythia x intermedia ‘Spectabilis’ De duur van de bloei vindt u terug in het Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’ Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ FEBRUARI
MEI-JUNI
Chaenomeles superba ‘Crimson & Gold’ Lonicera japonica ‘Hall’s Prolific’ JULI-AUGUSTUS
2. PLANTEN MET OPVALLENDE
Hypericum calycinum Hypericum ‘Hidcote’ wit, roze, paars, donkerrood SEPTEMBER-OKTOBER
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlett’ Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ NOVEMBER
Erica x darleyensis ‘Silberschmelze’ Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ DECEMBER
roze, wit met rood, rood, rozerood 4. OPVALLENDE BLADVORMEN
geveerd, zeer groot Aralia elata 2-3 maal geveerd, zeer groot 3. VRUCHTDRAGENDE PLANTEN
WITBONT (zilverbont)
G R I J S G R O E N - Z I L V E R G R I J S -
gelobt met ingesneden top, groot BLAUWGRIJS
Perovskia atripicifolia ‘Blue Spire’ BRUINROOD-PURPERBRUIN
Berberis x media ‘Red Jewel’ Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 5. BLADKLEUREN
Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ Berberis thunbergii ‘Red Chief’ bladkleur die afwijkt van ‘doorsnee groen’ GEEL-GEELGROEN-BRONSGEEL
Sambucus nigra ‘Aurea’ Spireae japonica ‘Goldflame’ 6. HERFSTKLEUREN
Spireae japonica ‘Golden Princess’ Ulmus carpinifolia ‘Wredei’ GEELBONT (goudbont)
Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ 7. WELRIEKENDE PLANTEN
8. PLANTEN DOOR VLINDERS
Van de ‘vlinderstruik’, oftewel Buddleja ‘vlinderstruik’ niet de enige vlinderplant. BOMEN EN STRUIKEN
Erica carnea ‘December Red’ Erica carnea ‘March Seedling’ Erica x darleyensis ‘Kramer’s Rote’ VASTE PLANTEN
AFSCHILFERENDE STAMMEN
GEDRAAIDE TAKKEN EN TWIJGEN
Corylus avellana ‘Contorta’ Salix matsudana ‘Tortuosa’ 9. OPVALLENDE TWIJGEN, TAKKEN
EN STAMMEN
KURKLIJSTEN OP TAKKEN EN
TWIJGEN

GEKLEURDE TWIJGEN
DOORNIG OF GESTEKELD
donkergroen tot donker bruinrood Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ Kerria japonica heldergroen Laburnum 10. SPECIALE GROEIWIJZEN
dofgroen Salix x sepulcralis ‘Tristis’ BODEMBEDEKKEND (kruipend)
HANGEND OF OVERHANGEND
GEKLEURDE STAMMEN
zijn aan de tuin waarin hij komt te staan. rondkijkt, ziet men meer foute dan goede KLIMMEND (Klim- & leiplanten)
verwachten ‘breedte x hoogte’ aan na Zie rubriek Klim- & leiplanten blz. 16 ongeveer 20 jaar. De planten zijn ondergebracht in 11. ‘LICHTGEVENDE’ PLANTEN
verschillende groepen, naargelang de VORM van de KROON. Zo zijn er ‘zuilvormige’, ‘smal-pyramidale’, ‘breed pyramidale’, ‘eironde’, ‘breed eironde’, ‘breed ronde of ronde’, ‘bolvormige’, ‘ a f w i j k e n d e ’ e n ‘ t r eu r v o r m i g e’ Om deze plaatsen te doen ‘oplichten’ en ZUILVORMIG
a: 5 x 18 meter (breedte x hoogte) zich goed in de volle zon, waar hun bonte of gele bladeren zich het felst verkleuren. b: 2 x 8 meter (breedte x hoogte) SMAL-PYRAMIDAAL
BREED-PYRAMIDAAL
Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ a: 9 x 14 meter (breedte x hoogte) b: 7 x 11 meter (breedte x hoogte) 5 x 11 meter (breedte x hoogte) Sorbus aucuparia 12. KROONVORMEN

BREED-EIROND
a: 11 x 13 meter (breedte x hoogte) b: 7 x 10 meter (breedte x hoogte) BOLVORMIG
a: 6 x 5 meter (breedte x hoogte) BREED-EIROND OF ROND
a: 12 x 15 meter (breedte x hoogte) Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ b: 4 x 3 meter (breedte x hoogte) b: 8 x 10 meter (breedte x hoogte) AFWIJKEND
Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ Acer pseudoplatanus ‘Prinz handyeri’ c: 4 x 6 meter (breedte x hoogte) Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ TREURVORMIG
a: 10 x 13 meter (breedte x hoogte) b: 5 x 8 meter (breedte x hoogte) Deel II: GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
VOCHTIGE TOT NATTE GRONDEN
Acer palmatum
Acer palmatum ‘Atropurpureum’
1. WELKE PLANT IN WELKE GROND?
Acer palmatum ‘Dissectum’ Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ D R O G E , Z A N D I G E G R O N D E N
(humusarm)
ZWARE, KLEIACHTIGE GRONDEN
Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ Symphoricarpos door. ‘Mother of Pearl’ Hypericum ‘Hidcote’ Ilex aquifolium en cultivars Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ KALKHOUDENDE GRONDEN
Acer pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’ VEENGRONDEN (humusrijk)
Camellia japonica ‘Adolphe Audusson’ Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ Forsythia x intermedia ‘Spectabilis’ Sambucus nigra en cultivars Skimmia japonica en cultivars 2. INDUSTRIEGEBIEDEN of STEDEN
Sophora japonica en cultivars Sorbus aucuparia en cultivars 3. SCHADUWPLANTEN
4. BODEMBEDEKKERS
Dit zijn planten die schaduw verkiezen of VOLLE ZON
Chaenomeles x sup. ‘Crimson & Gold’ Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ Cotoneaster microph. ‘Streibs Findling’ Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ Potentilla fruticosa ‘Primrose Beauty’ Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ LAGE RANDEN (50 - 100 cm)
Cotoneaster microph. ‘Streibs Findling’ HALFHOGE HAGEN (1 - 1,5 meter)
Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’ HOGE HAGEN (1,5 - 2,5 meter)
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ Ligustrum ovalifolium Prunus laurocerasus ‘Caucasica’ Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’ 5. HAGEN en RANDEN
ZEER LAGE RANDEN (20 - 50 cm)
ZEER HOGE HAGEN (2,5 - 4 meter)
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ ONDOORDRINGBARE HAGEN
6. KLIM- en LEIPLANTEN
slingerplant: hxb: 8x5m, krachtig Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’ zelfhechtend, hxb: 15x5m, bladeren wintergroene planten zijn begroeid. groot, prachtige herfstverkleuring Er bestaan drie categoriën ‘klimplanten’: 1: zelfhechtende planten: deze hechten zich via zuignapjes of worteltjes aan de krachtig groeiend, goed bedekkend 2: slingerplanten: deze slingeren zich kunnen dus niet tegen een ‘kale’ muur slingerplant, hxb: 8x5m, draagt volop 3: leiplanten: hebben geen zuignapjes of slingerplant, hxb 15x6 m, krachtig slingerplant, hxb 10x5m, matig sterk Van onderstaande planten wordt steeds de ‘uiteindelijke’ afmetingen (hoogte x 7. ROTSTUINEN
breedte) meegegeven, evenals enkele noodzakelijke gegevens. slingerplant, hxb: 7x3m, noordzijde, slingerplant, hxb: 10x6m, noordzijde zelfhechtend: hxb: 8x5m, noordzijde, bladeren zeer groot, groen met geel zelfhechtend: hxb: 15x6m, noordzijde, zelfhechtend: hxb: 20x8m, noordzijde, zelfhechtend: hxb: 8x10m, noordzijde, 8. SNIJGROEN VOOR
BLOEMSTUKKEN EN VERSIERINGEN
rood (september-winterperiode) Pernettya mucronata Er bestaan zeer veel planten die men kan g e b r u i k e n v o o r v e r s i e r i n g e n . LOOFHOUTGEWASSEN
Symphoricarpos x door. ‘Mother of Pearl’ Symphoricarpos x door. ‘Magic Berry’ Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ C o r y l u s a v e l l a n a ‘ C o n t o r t a ’ Calluna vulgaris in verschillende kleuren CONIFEREN
GEEL LOOF Chamaecyparis lawsoniana cultivars Chamaecyparis obtusa ‘Crippsii’ Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’ Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’ GRIJSBLAUW LOOF Abies pinsapo ‘Glauca’ Abies procera ‘Glauca’ Cedrus atlantica ‘Glauca’ Chamaecyparis lawsoniana cultivars Pinus strobus NOTITIES
NOTITIES

Source: http://www.plantenkweker.be/pdf/gebruikswijzer.pdf

nebenwirkung-suizid.de

Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zu Flupirtin und Lariam Zu Lariam: Das Medikament kann neuropsychiatrische Störungen auslösen, bis hin zu selbstgefährdendem Verhalten und Selbstmord. Wie viele Fäl e von verübten und versuchten Selbstmorden unter Lariam wurden national an Ihre Behörde und weltweit gemeldet? Antwort BfArM: Dem BfArM

dagdrivarn.se

Lab order Customer-No. LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG hereditary diseases Postfach 1810 · D-97668 Bad KissingenTelefon + 49 971/72020 · Telefax + 49 971/68546business hours: monday - friday: 8.00 - 18.00 h dates of animals: animal 1 M dog M cat M horse M cattle breed : dates of animals: animal 2 M dog M cat M horse M cattle breed : da

© 2010-2014 Pdf Medical Search