Microsoft word - pil-rennie-yhdistetty-clean-20-12-2012.doc

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle
RENNIE imeskelytabletti
RENNIE SPEARMINT imeskelytabletti
RENNIE ICEMINT imeskelytabletti
Kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se
sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee lääkityksestä huolimatta.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1.
Mitä Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään Mitä sinun on tiedetteävä, ennen kuin käytät Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja Miten Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja käytetään Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytablettien säilyttäminen Mitä Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint imeskelytabletti on ja mihin sitä
käytetään


Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletit koostuvat kahdesta happoja
neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Niitä käytetään
lievittämään liikahappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja (esim. mahan
turvotuksen tunnetta ja kipua).

2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -
imeskelytabletteja


Älä käytä Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja
-
jos olet allerginen kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie / Rennie
Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytablettien jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min) korkea veren kalsiumpitoisuus ja/tai tila, joka johtaa veren korkeaan kalsiumpitoisuuteen munuaiskivitauti, joka johtuu tai jonka epäillään johtuvan kalsiumia sisältävistä munuaiskivistä
Varoitukset ja varotoimet
Älä käytä Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -valmistetta:
-
jos kalsiumin erityksesi virtsaan on heikko. jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, voit käyttää Rennie / Rennie Spearmint / Rennie
Icemint -valmistetta vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta 4).
älä käytä runsaasti maitoa tai maitotuotteita Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -valmisteen käytön yhteydessä.
Muut lääkevalmisteet ja Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat
joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit
ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke), levotyroksiini (kilpirauhashormoni) ja eltrombopagi
(verihiutaleiden määrää lisäävä lääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan
imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie / Rennie Spearmint /
Rennie Icemint -imeskelytablettien kanssa.
Tietyt nesteenpoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan. Siksi lääkärin on
syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät
samanaikaisesti näitä nesteenpoistolääkkeitä ja Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -
imeskelytabletteja (ks. myös kohta 3, viimeinen kappale).
Ottamalla Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden
lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1-2 tuntia.

Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletit ruuan, juoman ja alkoholin
kanssa

On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit pureskellaan tai
imeskellään. Vettä ei tarvita.
Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden aikana,
kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä suurilla
annoksilla on vältettävä.
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy
lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä kykyyn
käyttää koneita.
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletti sisältää sakkaroosia
Yksi Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia. Jos
lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän
lääkevalmisteen ottamista.


3.
Miten Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja käytetään

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettia, jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa
tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.
Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettia heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä ota enempää kuin
11 tablettia (joka vastaa 8 g kalsiumkarbonaattia) vuorokaudessa.
Liikahappoisuutta lievittävien lääkkeiden pitkittynyttä käyttöä on syytä välttää ja annossuositusta ei
saa ylittää. Jos oireet jatkuvat tai lievittyvät vai osittain, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.
Käyttö lapsille
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.
Jos otat enemmän Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytabletteja kuin sinun
pitäisi
Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia
veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai
ummetusta sekä lihasheikkoutta. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.
Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenpoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie / Rennie
Spearmint / Rennie Icemint -valmisteen käytön.
4. Mahdolliset
haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Yliherkkyysreaktioita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasvojen
alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia). Jos sairastat munuaisten
vajaatoimintaa, voi Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -valmisteen pitkään jatkuva käyttö
suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie /
Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten
vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia,
ja lihasheikkoutta ilmaantua.
5.
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint -imeskelytablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Rennie imeskelytabletti:
PVC/Al-läpipainopakkaus: Huoneenlämpö (+15 - 25 C).
Alumiini/paperipakkaus: Säilytä alle + 30 C. Alumiini/paperipakkaus on säilytettävä suojassa
kosteudelta.
Rennie Spearmint imeskelytabletti:
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Rennie Icemint imeskelytabletti:
Säilytä alle + 25 C.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rennie imeskelytabletti sisältää
Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg
kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskeltytabletissa).
Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki,
magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, piparminttumakuaine (piparminttuöljy,
maltodekstriini, akaasiakumi, piidioksidi), sitruunamakuaine (sitruunaöljy, maltodekstriini, vesi).

Mitä Rennie Spearmint imeskelytabletti sisältää
Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg
kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskeltytabletissa).
Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki,
magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, spearmint-makuaine [minttuöljy (Mentha spicata L.
ja Mentha piperita L.), akaasiakumi], sakkariininatrium (0,80 mg).

Mitä Rennie Icemint imeskelytabletti sisältää
Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg
kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskeltytabletissa).
Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki,
magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, Xylitab 100 -makeutusaine, joka sisältää ksylitolia
(vähintään 95 %) ja polydekstroosia; viilentävä makuaine, joka sisältää dietyylimalonaattia,
maltodekstriiniä, mentolia, mentyylilaktaattia, modifioitua tärkkelystä (E 1450) ja isopulegolia sekä
minttumakuaine, joka sisältää maltodekstriiniä, mentolia ja modifioitua tärkkelystä (E 1450).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Rennie imeskelytabletit:
Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä piparmintunmakuisia
imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tablettien kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24, 48 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.
36 tabletin alumiini/paperipakkaus, muovikotelo, taustapahvi, pakkausseloste.
Rennie Spearmint imeskelytabletit:
Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä spearmint-makuisia
imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tablettien kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.

Rennie Icemint imeskelytabletit:
Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä mintunmakuisia
imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tablettien kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24, 60 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.
Puhelin 020 785 21
Valmistaja:
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’industrie, 74240 Gaillard, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 785 21.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
20.12.2012
BIPACKSEDEL: Information till användaren
RENNIE sugtablett
RENNIE SPEARMINT sugtablett
RENNIE ICEMINT sugtablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare eller apotekspersonal.
-
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte näms i denna information. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre trots medicineringen.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter är och vad de används för Vad du behöver veta innan du använder Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter Hur du använder Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter Hur Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter ska förvaras Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Vad Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter är och vad de används för

Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter består av två syraneutraliserande ämnen,
kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat. Läkemedlen används för att lindra besvär som beror på
en alltför sur mage, såsom halsbränna och matsmältningsbesvär med bl.a. mättnadskänsla och
magsmärtor.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint
sugtabletter


Använd inte Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter
-
om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat eller mot något av övriga innehållsämnen i Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter (anges i avsnitt 6). hög kalciumhalt i blodet och/eller ett tilsstånd som leder till hög kalciumhalt i blodet njurstenssjukdom som beror på njurstenar som innehåller kalcium
Varningar och försiktighet
Använd inte Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter
-
om din utsöndring av kalcium i urinen är mindre än normalt Om din njurfunktion är nedsatt kan du använda Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter endast under övervakan av läkare (se avsnitt 4). Använd inte rikligt med mjölk eller mjölkprodukter samtidigt då du använder Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter. Andra läkemedel och Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel.
Upptaget av vissa läkemedel kan minska. Detta gäller bl.a. vissa typer av antibiotika (bl.a.
tetracykliner och kinoloner), digoxin (hjärtmedicin), levotyroxin (sköldkörtelhormon) och
eltrombopag (läkemedel som ökar mängden blodplättar) samt olika salter (t.ex. fosfater och fluorider).
Också upptaget av järn kan försvagas, om järnpreparat tas samtidigt med Rennie / Rennie Spearmint /
Rennie Icemint sugtabletter.
Vissa urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan reducera utsöndringen av kalcium i urinen,. Därför
ska läkare helst regelbundet följa upp kalciumhalten i serum hos sådana patienter som samtidigt
använder urindrivande läkemedel och Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter(se
också avsnitt 3, sista stycket).
Då man tar Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletterna vid någon annan tidpunkt än då
andra eventuella läkemedel tas, kan möjliga förändringar i upptaget av de andra läkemedlen undvikas.
Ett lämpligt tidsintervall mellan läkemedlen är 1 - 2 timmar.
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter med mat, dryck och alkohol
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletterna ska helst tas en timme efter måltid och vid
sängdags. Tabletterna tuggas eller sugas. Vatten behövs inte.
Graviditet, amning och fertilitet
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter kan användas under graviditet och amning,
under förutsättning att tabletterna används enligt givna instruktioner. Långvarigt bruk med höga doser
ska undvikas.
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter inverkar varken på körförmågan eller på
förmågan att använda maskiner.
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter innehåller sackaros
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter innehåller 475 mg sackaros. Om du inte tål
vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
3.
Hur du använder Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter

Vanlig dos är 1 - 2 tabletter vid behov. Tabletterna tuggas eller får långsamt smälta i munnen.
Tabletten/tabletterna ska helst tas en timme efter måltid och vid sänggåendet.
Ta genast 1 - 2 tabletter om du får halsbränna eller smärtor i maggropen/matstrupen, men ta inte fler
än 11 tabletter (vilket motsvarar 8 g kalciumkarbonat) per dygn.
Långvarigt bruk av mediciner vid hyperaciditet (för lindring av symtom vid sur mage) bör undvikas
och doseringsrekommendationen bör ej överskridas. Kontakta läkare, ifall symtomen fortsätter eller
lindras enbart till en del.
Användning för barn
Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter rekommenderas inte för barn under 12 år.
Om du har tagit för stor mängd av Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter

Användning av höga doser under längre tid kan försvaga njurfunktionen och påverka salt- och
syrabalansen i blodet. Detta kan i sin tur ge bl.a. illamående, kräkningar eller förstoppning och
muskelsvaghet. Om det är frågan om en stor överdosering, kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Om du använder urindrivande mediciner (diuretika) ska du först tala med din läkare innan du inleder
ett eventuellt bruk av Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter.
4. Eventuella
biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Om du får biverkingar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information.
Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan (utslag, nässelutslag, svullnad i ansiktet eller
en plötslig och kraftig allergisk reaktion, s.k. anafylaxi). Om du har njursvikt kan ett långvarigt bruk
av Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter i höga doser ge magsymtom och
muskelsvaghet. Därför bör du stå under uppsikt av läkare om du har njursvikt och du använder Rennie
/ Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter. Illamående, kräkningar, magbesvär, diarré och
muskelsvaghet kan också förekomma hos friska personer.
5.
Hur Rennie / Rennie Spearmint / Rennie Icemint sugtabletter ska förvaras

Detta läkemedel bör förvaras utan syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Rennie sugtabletter:
PVC/Al-blisterförpackningen: I rumstemperatur (+ 15-25 C ).
Aluminium/pappersförpackningen: Förvaras under + 30 C. Aluminium/pappersförpackningen bör
skyddas mot fukt.
Rennie Spearmint sugtabletter:
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Rennie Icemint sugtabletter:
Förvaras vid högst +25 C.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackinges innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Rennie sugtablett:
De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg per sugtablett, vilket motsvarar 272 mg kalcium)
och magnesiumsubkarbonat (80 mg per sugtablett)
Övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk,
magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, pepparmyntsarom (pepparmyntsolja, maltodextrin,
akaciagummi, kiseldioxid), citronarom (citronolja, maltodextrin, vatten).

Rennie Spearmint sugtablett:
De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg per sugtablett, vilket motsvarar 272 mg kalcium)
och magnesiumsubkarbonat (80 mg per sugtablett)
Övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, spearmintarom [pepparmyntsolja (Mentha spicata L. och Mentha piperita L.), akaciagummi], sackarinnatrium (0,80 mg). Rennie Icemint sugtablett: De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg per sugtablett, vilket motsvarar 272 mg kalcium) och magnesiumsubkarbonat (80 mg per sugtablett) Övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, sötningsmedlet Xylitab 100 som innehåller xylitol (minst 95 %) och polydextros; ett svalkande aromämne som innehåller dietylmalonat, maltodextrin, mentol, mentyllaktat, modifierad stärkelse (E 1450) och isopulegol; samt mintarom som innehåller maltodextrin, mentol och modifierad stärkelse (E 1450).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Rennie sugtabletter:
Gräddvita, kvadratiska, konvexa, pepparmyntssmakande sugtabletter med avrundade hörn. Tabletterna
har en diameter på 15 mm, samt märkningen "RENNIE" på bägge sidor av tabletterna.

24, 48 och 96 tabletter.i PVC/Al-blisterförpackning, pappkartong, bipacksedel.
36 tabletter i aluminium/pappersförpackning, plastfodral, stödpapp, bipacksedel.
Rennie Spearmint sugtabletter:
Gräddvita, kvadratiska, konvexa, spearmintsmakande sugtabletter med avrundade hörn. Tabletterna
har en diameter på 15 mm, samt märkningen "RENNIE" på bägge sidor av tabletterna.

24, 48 och 96 tabletter i PVC/Al-blisterförpackning, pappkartong, bipacksedel.
Rennie Icemint sugtabletter:
Gräddvita, kvadratiska, konvexa sugtabletter med mintsmak och avrundade hörn. Tabletterna har en
diameter på 15 mm, samt märkningen "RENNIE" på bägge sidor av tabletterna.

24, 60 och 96 tabletter i PVC/Al-blisterförpackning, pappkartong, bipacksedel.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo.
Telefon 020 785 21
Tillverkare:
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’industrie, 74240 Gaillard, Frankrike
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet
för försäljning:
Bayer Oy, Consumer Care, Kegelstrand 12, 02150 Esbo. Telefon 020 785 21.

Denna bipacksedel ändrades senast den 20.12.2012

Source: http://www.rennie.fi/static/documents/pil-rennie-20-12-2012.pdf

G & a rights list - london 2010/web

GRANDI & ASSOCIATI TRANSLATION RIGHTS London Book Fair 2010 IRC Table 18A Carmine Abate, VIVERE PER ADDIZIONE - Mondadori, February 2010 The story is told over the course of seventeen separate short stories full of life and poetry, each of which is as full and as compact as a novel. Abate recounts his small-town childhood, invoking the flavors of “arbëreshe” cuisine

Mccloskey sizematters_easterday.doc

by Stephen T. Ziliak and Deirdre N. McCloskey* (forthcoming, Journal of Socio-Economics ) * Ziliak: Roosevelt University; McCloskey: University of Illinois at Chicago and Erasmus University at Rotterdam. We thank for their amazed attention to the present paper audiences at Baruch College (CUNY), the University of Colorado at Boulder, the Georgia Institute of Technology, the University of Ge

© 2010-2014 Pdf Medical Search