Thecombine.nl

In de module Design Psychology leer je de bouwstenen van design in het creatieproces te gebruiken tot een Psy • chol • successvole compositie. Je leert omgaan met plaatsing, structuur, relatie, hierarchie en balans van visueele informatie. Door empirische benadering krijg je inzicht in hoe je verschillende betekenissen in je communicatie kunt versterken door middel van je keuze voor bepaalde vormgevingsaspecten. Design is visuele communicatie, principen zijn middelen en compositie het eindproduct.
De student is visueel geletterd, hij kan: het onderwerp van een beeld (product) benoemen Psy • chol • • de betekenis van beeld begrijpen in de culturele context (omgeving, omstandigheden) waarin het werd gemaakt grammatica, stijl en compositie van beeld analyseren de kwaliteit in termen van doel en publiek evalueren; sluit de vormgeving aan op het doel en de doelgroep begrijpt de mogelijkheden en beperkingen in de De student maakt een blog aan voor deze module en Psy • chol • plaatst de opdrachten online. Stuur de link van jouw De beoordeling van deze module maakt de docent, op basis van de gemaakte opdrachten en de door de student geschreven verantwoording, in lesweek 9.
de verbinding tussen twee puntenof het pad van een bewegend punt een lijn met breedte of het padvan een bewegend lijn Punt, lijn en vlak zijn de bouwstenen van design. Uit deze elementen kunnen ontwerpers beelden, iconen, texturen, patronen, diagrammen, animaties en typografische systemen tot leven brengen.
1- Zoek van 5 films per film twee verschillende posters (10 in totaal dus).
2- Maak een omschrijving van ong. 100 woorden per poster, beschrijf de werking van de compositie in beide beelden: hoe is punt/lijn/vlak toegepast en wat is het effect qua betekenis volgens jou? Welke compositie is het meest effectief? 3- Upload elk beeld met zijn beschrijving en analyse op je blog (zie voorbeeld, formaat is A4 liggend). Plaats ook de vergelijkingen op je blog.
Naam Achternaam (0808080) Opdracht 1: Beeldanalyse Filmposter 1
TRON (1982)

Punt
Er zijn 3 aandachtspunten in deze poster, primair
aandachtspunt is de gele ‘Lightcycle’ (kleurcontrast) en
secundaire de grote ‘N’ rechtsboven en 2 ‘Recognizers’
linksboven.
Lijn
Er zijn 2 duidelijke diagonale lijnen die wat links van
het midden van de poster elkaar kruisen.
Vlak
Er zijn 2 vlakken die duidelijk door het blauwe kader
in de poster te onderscheiden zijn: achtergrond en
illustratie. Verder zijn er in de illustratie zelf nog
2 vlakken, de paarse achtergrond in de verte en de
‘Game Grid’ voor, waar alle illustraties aan gekoppeld
zijn.
Compositie
In de poster wordt gebruik gemaakt van primaire
kleuren. De aandacht in deze poster ligt in het midden
van het beeld en wordt door kleurcontrast benadrukt.
De diagonale (isometrische) lijnen van de illustratie
ondersteunen dit effect en zorgen ook voor een gevoel
van diepte.

Source: http://www.thecombine.nl/HRO/D1-Design_Psychology.pdf

Renitec

PHYSICIANS CIRCULAR RENITEC®† RENITEC (enalapril maleate, USP) is the maleate salt of enalapril, a derivative of two amino-acids, L-alanine and L-proline. Following oral administration, enalapril is rapidly absorbed and then hydrolyzed to enalaprilat, which is a highly specific, long-acting, non-sulphydryl angiotensin converting enzyme inhibitor. RENITEC is indicated in the treatment o

Microsoft word - july 2010 script care quick reference pdl.docx

2010 Performance Drug List Quick Reference July 2010 The Script Care Drug List is a guide within select therapeutic categories for clients, plan participants and health care providers. Generics should be considered the first line of prescribing. If there is no generic available, there may be more than one brand-name medicine to treat a condition. These preferred brand-name medici

© 2010-2014 Pdf Medical Search