Microsoft powerpoint - ibm innovationsdag 19.09.2006.ppt

Innovative
Exclusivity
Follower drug
introduction
Novo Nordisk Vision
Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling
Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling.
Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en
forskel
Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes.
Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater
Vores fokus er vores styrke.
Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens for mål og det, vi står for.
Et job hos os er aldrig bare et job
Vores værdier afspejles i vores handlinger
At være redelig er det, der tæller.
Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mel em medmenneskelighed og konkurrencedygtighed,
det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kol eger og samfund, arbejde og familieliv.
Vores historie viser, at det kan gøres
Research and development
Production
cialisation
• Protein capabilities from laboratory • A leading protein Vision &
Branding &
Corporate
Communi-
Responsi-
Knowledge &
People &
Organisational
Innov ation
Leadership
Strategic Leadership Processes
Customer &
Product &
Customer &
Research &
Sales &
Stakeholder
Development
Marketing
Stakeholder
Requirements
manufacture
Satisfaction
Management Tools
Management
System &
SPP &
Balanced
Financial
Planning
Scorecard
OR/OA &
Facilitations
Nuværende people målepinde/indikatorer
• Personal• Employment • Organisation• Salary• Compensation and benefits• Qualifications (education & training)• Planned & actual time • Occupational injuries • Leadership & innovation• Diversity and internationalisation• Continuity within Novo Nordisk• Mobility within Novo Nordisk /cross- • Knowledge upgrading (eg competencies • Employee satisfaction/engagement• People health• Development of high performers• Turnover of high performers and new • Remuneration• Occupational Health & Safety• …….
Segregated/aggregated, status/trend/target-driven
Barrierer for vidensstrømme
- Informations strukturer
- Organisations strukturer
- Afstand – fysisk og psykisk
- Kulturelle strukturer
- Belønningsstrukturer

Novo Nordisk Way of Management
Accountable, ambitious, responsible, engaged with stakeholders, opoen & honest, ready for change
Commitments
Economic, Environmental and social responsibility Fundamentals
Policies
Methodology
Risk Organisational
Facilitations
Balanced
Reporting
management
Scorecard
- Do we have the necessary skil s and are we organised in a proper manner to implementour strategies and plans?

Source: ftp://ftp.software.ibm.com/software/emea/dk/pdf_swdag/MadsOe.pdf

Jacksonpphnpaxilbirthdefectcomplaint.wpd

Ronald L.M. Goldman, Esq. Karen Barth Menzies, Esq. Baum Hedlund, A Professional Corporation12100 Wilshire Blvd., Suite 950Los Angeles, California 90025Telephone: 310.207.3233Facsimile: 310.207.4204Cara J. Luther, Esq. cluther@baumhedlundlaw.comAttorney ID # 52545Baum Hedlund, A Professional Corporation1500 Market Street, 12th Floor, East TowerPhiladelphia, Pennsylvania 19102Attorneys for Plaint

17x24_3

No conviene tomar el poder. Si uno quiere hacer un mundo mejor, no hay quetomar el poder. Un grupo de personas accede al sillón de Rivadavia y al juego de sillas quecompletan el lote y se sientan con la esperanza de darle a ese poder unrumbo nuevo. Enseguida se advierte que, como en los mejores cuentos deterror, no son ellos los que mandan. El que manda es el sillón. ¿Qué pasa?Es que en ese si

© 2010-2014 Pdf Medical Search