Voorstel procedure documentbeheer (1e concept)


Reanimatie op de RHD - Protocol

Status:
Reanimatie op de RHD - Protocol Inhoud: 1. Doel 3. Werkwijze bij reanimatie op de RHD 4. Werkwijze bij reanimatie op het ziekenhuisterrein 5. Werkwijze bij reanimatie buiten het ziekenhuisterrein • Het bieden van adequate hulpverlening in geval van adem- en/of hartstilstand in de wachtkamer of een spreekkamer op de RHD. • Het informeren van alle medewerkers op de RHD en de SEH die Basic Life Support (BLS) kunnen geven over de te volgen werkwijze op de RHD in geval van adem en/of hartstilstand. • Het informeren van alle medewerkers op de RHD in geval van reanimatie op het ziekenhuisterrein en buiten het ziekenhuisterrein. • Alle zorgverlenende medewerkers kunnen BLS geven. • Het protocol is bekend bij de zorgverlenende medewerkers van de RHD en de SEH. • Alle benodigde materialen zijn aanwezig. • In alle spreekkamers zijn beademingskapjes aanwezig. • De spoedkar bevindt zich in traumakamer 1. • Op de RHD bevindt zich in de traumakamer een verzegelde crashkar met daarop de benodigde materialen voor een reanimatie. • Vóór aanvang van elke dienst controleert de omloopassistente of de verzegeling intact is. niet intact is, dan controleert de omloopassistente de crashkar op aanwezigheid en houdbaarheidsdatum van de daarop aanwezige materialen, met behulp van de in de bijlage opgenomen lijst. Zo nodig worden ontbrekende materialen aangevuld. • Is alles in orde bevonden, dan wordt de crashkar opnieuw verzegeld door het aanbrengen van een gele sticker, waarop de datum van verzegeling wordt vermeld. • Wanneer bij een patiënt een adem- en/of hartstilstand wordt geconstateerd, wordt direct een • De arts start met BLS: 30 massages en twee beademingen. • De eerstaanwezige assistente roept om assistentie en belt vervolgens toestel 23210 om het • De tweede assistente alarmeert zo nodig de SEH via de binnendeur en meldt dat er een reanimatie op de RHD is en het kamernummer. • De eerstaanwezige assistente pakt de spoedkar en brengt deze naar de kamer waar de • De eerstaanwezige assistente legt het beademingskapje klaar. • De eerstaanwezige assistente zet de AED klaar voor gebruik. • De eerstaanwezige assistente zorgt voor werkplekmanagement en assisteert bij het verder verloop van de reanimatie: assisteren bij inbrengen van de venflon, het bedienen van de onderzoeksbank. • Vanuit de SEH komen een SEH verpleegkundige en een arts naar de RHD. Zij nemen de • De tweede assistente zorgt dat de wachtkamer leeg is door de aanwezige patiënten in het • De patiënt wordt op de onderzoeksbank van de RHD naar de SEH vervoerd. Loshangende snoeren worden door de eerstaanwezige assistente in het laatje opgeborgen. • De arts van de RHD die als eerste bij de reanimatie betrokken is, blijft bij de patiënt totdat deze op de SEH aan de SEH-arts is overgedragen. • De route naar de SEH loopt via de wachtkamer en de hal. 4. Werkwijze bij reanimatie op het ziekenhuisterrein • Als een patiënt gereanimeerd moet worden op het ziekenhuisterrein bel je het reanimatieteam van het ziekenhuis, intern telefoonnummer 112. 5. Werkwijze bij reanimatie buiten het ziekenhuisterrein • Als een patiënt gereanimeerd moet worden buiten het ziekenhuisterrein bel je voor een Inhoud crashkar

Boven op de kar:

• witte bak met daarop de “Hand-out Zuurstofgebruik”
Inhoud witte bak:

Inhoud lade:
• 1 x Vernevelmasker Volwassen + Ventolin • 1 x Mayo Tube, groen, geel, oranje, rood en zwart • 2 x Venflon naalden groen, roze en blauw

Source: http://www.huisartsenpostdrechtsteden.nl/docs/1239.pdf

FrÜhstÜck

SOFTS Coca Cola1,2 | Spezi1,2 | Fanta2 | Sprite JUICES Vaihinger apple | orange | pineapple | multivitamin grape | tomato | banana | peach | passion fruit | currant cherry | grapefruit | KiBa (cherry and banana) COFFEE | also gettable without caffeine Cup of coffee1 Latte Macchiato1 with syrup caramel | vanilla | coconut | hazelnut | white chocolate Latte Macchiato1 with Baileys2 or Ama

Microsoft word - ts33c-5-3-05honeywell.doc

Honeywell Temperature & Humidity Sensor with INTRODUCTION PRODUCT OVERVIEW Thank you for selecting the Honeywell Temperature and Humidity FEATURES Sensor with LCD. This device register, display and transmits • Remote temperature and humidity transmission to the main temperature and humidity from the remote location to the designated • Temperature and Humidity LC

© 2010-2014 Pdf Medical Search