Kshk.se

Giardia intestinalis
Giardia är en tarmparasit som kan drabba både djur och människor och det är samma art som
ger infektion hos både människa och andra däggdjur. Det finns
olika genotyper hos olika djurslag men smitta kan ske mellan
människa och djur.
Giardia är vanligt och förekommer hos både friska och sjuka djur.
Internationellt är Giardia en av de vanligast förekommande
inälvsparasiterna hos hund
Studier utomlands har visat på en hög förekomst av Giardia hos
symtomfria hundar och då i synnerhet hos unga hundar och valpar.
Giardiainfektioner hos hundar förlöper oftast subkliniskt dvs.
utan symtom, men kan ibland ge kraftiga akuta eller kroniska diarréer. Även intermittenta,
återkommande och lindrigare diarréer förekommer. På människa ses de allvarligaste
symtomen hos immunosupprimerade individer.
I en svensk studie 2007 kontrollerade man förekomsten av giardia hos friska valpkullar. 21
valpkullar provtogs och av dessa var så många som 33 % positiva på giardia. Av tikarna var
9,5 % positiva. Det här visar att parasiten är vanlig.
Hos hundar är unga valpar den grupp som oftast drabbas av klinisk giardiasis i form av akut
tunntarmsdiarré. De tappar vikt men de tappar sällan aptiten.
Giardiaparasiten avger cystor som kommer ut med avföringen. Cystorna är mycket tåliga. De
är resistenta mot olika desinfektionsmedel och sprids lätt i vatten. Smittan får man via
infekterat vatten eller föda. I många länder innehåller vattendragen giardia och man kan inte
dricka vattnet utan att koka det först. Sjukdomen kallas också ”beaver fever”.
Giardia kan vara ett problem i kennelmiljö. Många hundar på en liten yta ger ett högt
smittryck. Det ökar risken för återinfektion och gör det svårare att sanera bort smittan. I en
studie rekommenderar man också bad av hundarna i kombination med den medicinska
behandlingen. Rengöring av miljön är viktigt vilket ibland kan vara svårt eftersom cystorna är
mycket tåliga.
Giardia finns nu påvisat hos hundar i Kiruna-området. Parasiten ger mest besvär hos hundar
som utsätts för ansträngning och stress. Dessutom är den svårast att bli av med i större
hundpopulationer.
Distriktsveterinärerna erbjuder en snabbtest för påvisande av giardia. Testen kostar 200 kr och
du lämnar in ett samlingsprov på avföring från din kennel.
Eftersom cystor inte avges hela tiden samlar man avföring under 3 dagar. Ta från olika
hundar/hundgårdar och blanda ihop allt. Förvara det kylt under tiden. Sedan är det bara att
lämna in provet till Distriktsveterinärerna. För mer information kan du ringa 010-122 81 00.
För behandling av giardia är fenbendazol första handsvalet. Även metronidazol fungerar.
Fenbendazol finns i Sverige registrerat som Axilur vet. Medlet ska ges i dosen 50 mg/kg
under 5 dagar i rad.
God kennelhygien är viktig. Bajsplockning är bland de viktigaste sysslorna precis som i all
annan djurhållning.

Source: http://www.kshk.se/ovrigt/Giardia-intestinalis.pdf

Microsoft word - 279e04b5.doc

University Inventions that Changed the World Not only did these university inventions change the world by saving countless lives from diseases like diabetes and tuberculosis, they also made people sneeze less and smile more . and had the side effect of millions of dollars of income going back to the universities to fund further research, build laboratories and buildings and support fellowships

Otc information.doc

PERPICH CENTER OF ARTS EDUCATION SELF-ADMINISTRATION OF OVER-THE-COUNTER MEDICATION Effective Monday, March 22, 2010 AHS students will be allowed to carry and self-administer acetaminophens oribuprofens on campus. This is typically Tylenol or Advil; other brands are listed below. These medications maybe brought to campus only in the labeled container in which they were purchased and must be

© 2010-2014 Pdf Medical Search