Microsoft word - document in windows internet explorer

Bijlage 3 - 1/3
Invulformulier AS coach – baseline
…………………… …………….….mg Doelstelling die voor de patiënt wordt vooropgesteld: Tijdspanne waarin ik deze doelstelling zou moeten behaald worden: □ alactisch aëroob □ lactisch anaëroob □ alactisch anaëroob Bijlage 3 - 2/3
□ licht □ matig □ zwaar □ zeer zwaar □ uitputtend licht = 02 verbruik ≤ 3x 02 verbruik in rust zwaar= 02 verbruik = 6à10x 02 verbruik in rust □ weinig tot geen (bv. zwemmen, aquagym) □ matig (bv. wielrennen) □ duidelijk (bv. hardlopen, zaalsporten) sterkte van de oefenprikkel of de geleverde arbeid per tijdseenheid (snelheid, last, tijd, fysiologische dimensie bv hartfrequentie) werkingsduur van enkelvoudige oefenprikkel of van een reeks van oefenprikkels (tijd) totale hoeveelheid belastingsprikkels per tijdseenheid of voor een langere periode van het trainingsprogramma (tijd, aantal herhalingen x aantal reeksen) de tijdsverhouding tussen inspanningen en herstel - trainingsfrequentie en de duur van de trainingsperiode: aantal trainingseenheden per tijdseenheid (aantal trainingen per week of per dag) en de totale tijdsduur van een trainingsperiode (bv 6w,3m) Bijlage 3 - 3/3
1. lumbale lateroflexie
De patiënt staat met de hielen en de billen tegen de muur, gestrekte knieën, rechte schouders en de
handen afhangend naast het lichaam. De patiënt buigt zo ver mogelijk naar opzij waarbij de hielen de
grond niet mogen verlaten en de knie niet mag gebogen worden. Daarbij moet de gestrekte positie van
de romp behouden blijven en moeten de hielen, billen en schouders in contact blijven met de muur. De
afstand van de derde vingertip tot aan de grond wordt gemeten. Deze wordt afgetrokken van dezelfde
meting wanneer de patiënt rechtopstaat.
rechts:
links:
2.oor-muurafstand
De patiënt blijft in dezelfde uitgangspositie als hierboven staan. Het hoofd wordt in neutrale
(anatomische) positie gehouden met de kin zover mogelijk naar achteren. De afstand tussen de voorzijde
van het oor en de muur wordt gemeten. Let op dat er geen cervicale compensaties worden uitgevoerd.

rechts:
links:

3. lumbaalflexie (modified Schober)
Duidt bij de rechtopstaande patiënt de lumbosacrale overgang aan en vervolgens een merkpunt 5cm
onder deze overgang en 10cm boven deze overgang. Meet de toename in afstand tussen deze 2
merkpunten wanneer de patiënt vooroverbuigt met gestrekte knieën.
4. maximale intermalleolaire afstand
De patiënt is in ruglig, met gestrekte knieën en de tenen naar boven wijzend. De patiënt spreidt de
benen zover mogelijk en de afstand tussen beide mediale malleoli wordt gemeten.

5. cervicale rotatie
De patiënt is in ruglig met het hoofd in een neutrale positie, het voorhoofd horizontaal. De goniometer
wordt in het midden van het voorhoofd geplaatst en de patiënt draait het hoofd zover mogelijk. Let op
voor compenatie van schouders en nek.
6. uitzetting borstkas
Het verschil in omtrek van de borstkas bij in- en uitademen wordt opgemeten. Bij mannen
thv de tepellijn, bij vrouwen net boven de borsten.

Source: http://login.webpartner.be/pages/10/www.asinbeweging.be/Bijlage%203%20Invulformulier%20AS%20coach%20%E2%80%93%20baseline%20PDF.pdf

sharedhosting.skynet.be

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FOLAVIT 4 , 4 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Behandeling

Effect of craniosacral therapy on lower urinary tract signs and symptoms in multiple sclerosis

Complementary Therapies in Clinical Practice 15 (2009) 72–75Complementary Therapies in Clinical PracticeEffect of craniosacral therapy on lower urinary tract signs and symptomsin multiple sclerosisGil Raviv ,,Shai Shefi , Dalia Nizani Anat Achiron a Urology Department, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Affiliated to the Sackler School of medicine, Tel Aviv University, Israelb Multipl

© 2010-2014 Pdf Medical Search